Hopp til hovedinnholdet

- Frivillig kultur har fått for liten andel av Kulturløftet

Publisert:
Oppdatert:

Utvalgsleder Anne Enger presenterte 4. mars Kulturutredning 2014, hvor Regjeringens kulturpolitikk er satt under lupen. - De frivillige kulturorganisasjonene som kor, korps og orkestre har fått en svært liten andel av kulturløftet, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

I april 2011 oppnevnte Regjeringen et utvalg som fikk i mandat å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk i perioden som omfattes av de to "kulturløftene". Tidligere kulturminister Anne Enger ble utpekt til å lede utvalget.

Lite til frivillig kultur

Utvalget slår fast at Kulturdepartementets bevilgninger til frivillighetsfeltet har økt kraftig i de to ”kulturløftene” som den rødgrønne regjeringen har gjennomført. Økningen skyldes innføringen av momskompensasjonsordningen i 2010.

- Vi er svært glade for momskompensasjonen. Det er en ordning som brukes av alle typer frivillige organisasjoner og som bidrar til aktivitet innen for eksempel idrett, kultur, livssynsfeltet, beredskap, helse, omsorg, miljø og politikk, sier Birgitte Brekke.

Utvalget mener at Regjeringens tiltak er lite "treffsikre" når det gjelder de frivillige kulturorganisasjonene.

- I de fem årene uten opptrapping av momsordningen er frivillighetens andel av kulturløftet svært lav; stort sett rundt fem-seks prosent. Dette betyr at frivillige kulturorganisasjoner som kor, korps og orkestre har fått en svært liten andel av kulturløftet. Den absolutte tyngden har gått til kunst- og kulturformål i offentlig regi, som teatre, opera, konserter og andre offentlige kulturinstitusjoner, sier Brekke.

”Ikke spesielt helhetlig” frivillighetspolitikk

Når det gjelder momskompensasjonsordningen uttaler utvalget at ”beregningsmodellen som ligger til grunn for å søke om momskompensasjon bør kompensere de reelle momsutgiftene til hver enkelt organisasjon”. Frivillighet Norge har nylig sendt forslag til Kulturdepartementet om å endre beregningsnøkkelen slik at det blir bedre samsvar mellom momsutgifter og kompensasjon. Kulturdepartementets evaluering av momskompensasjonsordningen viste nylig at en tredjedel av organisasjonene søker om mindre i momskompensasjon enn de faktiske momsutgiftene fordi beregningsnøkkelen ikke er presis.

- Det er flott at utvalget også ser dette problemet og støtter oss i at beregningsmodellen bør endres, sier Birgitte Brekke.

Andre frivillighetspolitiske tiltak som nevnes i utredningen er Grasrotandelen, Frivillighetsregisteret og målsettingen om å utvikle en helhetlig statlig frivillighetspolitikk.

Utvalget mener at det ”kontinuerlig” må jobbes med å utvikle Frivillighetsregisteret slik at lokal aktivitet i større grad ivaretas. Videre slås det fast at frivillighetspolitikken fremdeles ikke framstår som ”spesielt helhetlig”, noe Frivillighet Norge også har påpekt ved flere anledninger.

Kulturutredningen er nå overlevert til kulturminister Hadia Tadjik. Foreløpig er det ikke sagt noe om høringsfrist. Når denne er satt, vil Frivillighet Norge informere om vår interne prosess med å utarbeide et høringssvar.

Mer informasjon

Kulturministeren mottok Kulturutredningen 2014 (Kulturdepartementets nettsider)

Frivillighet Norges innspill til Kulturutredningen 2014 (pdf)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring