Hopp til hovedinnholdet

Frivillige organisasjoner bidrar sterkt til korona-informasjon

Publisert:
Oppdatert:
Frivillige i LIN - Likestilling, inkludering og nettverk deler ut munnbind på Furuset i februar 2021
Frivillige i LIN - Likestilling, inkludering og nettverks prosjekt Munnbind med mening deler ut håndsydde munnbind på Furuset senter i februar 2021. Foto: Hedvig Kolboholen

En ny rapport viser at frivillige organisasjoner er viktige for å nå ut med informasjon til utsatte grupper.

Rapporten viser også at familier som sliter økonomisk føler seg mer isolerte og ensomme, og synes informasjonen er vanskeligere å forstå.

–Dette kjenner vi igjen fra det våre medlemsorganisasjoner har fortalt oss gjennom pandemien, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge. –Mange minoritetsorganisasjoner var raskt på ballen for å få myndighetenes informasjon om korona og smittevern frem til innvandrerbefolkningen. Organisasjonene skjønte fort at mange i deres målgrupper kunne bli ekstra sårbare da pandemien rammet. Nå ser vi at innsatsen fortsetter, gjennom et stort arbeid med å dele informasjon om vaksiner.

Det er Forskningsinstituttet NIBR ved OsloMet som på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjennomført prosjektet “Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19”. Den siste av i alt tre delrapporter ser nærmere på erfaringene til mottakere av informasjon om smittevern. Datagrunnlaget er en nettbasert spørreundersøkelse blant småbarnsforeldre i bydel Søndre Nordstrand og intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn som jobber i utsatte yrker med tanke på smittespredning.

I en pressemelding fra regjeringen om rapporten 23.4. sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at dette er interessante funn som regjeringen må se nærmere på når de skal nå ut med viktig informasjon om smittevern og vaksiner til innvandrergrupper.

– Denne rapporten viser også at det er stort engasjement og kreativitet blant lokale innvandrerorganisasjoner og folk med innvandrerbakgrunn for å bidra til å redusere smitte og gi god informasjon om pandemien, sier Melby.

Digitale skiller kan gi utfordringer

Rapporten peker på at de frivillige organisasjonene er viktige fordi de oppsøker personer og miljøer som ellers står utenfor informasjonsflyten. Et eksempel på slikt oppsøkende arbeid er organisasjonen LIN – Likestilling, inkludering og nettverk som i løpet av pandemien har tatt 1000 telefoner for å gi mennesker i deres nettverk direkte informasjon på et språk de forstår.

Les også: Munnbind med mening.

Tillit til myndighetene

Rapporten fant også at tilliten til myndighetene er svakere for familier som preges av økonomiske bekymringer. De føler seg i større grad isolerte og ensomme og synes i mindre grad at informasjonen er lett å forstå.

En annen av våre medlemsorganisasjoner, Internasjonal Helse og sosialgruppe fremhever at myndighetene er avhengige av de frivillige organisasjonene for å bygge tillit.

–Tillitsskapende arbeid er kanskje vårt varemerke. Vi har den kulturforståelsen og relasjonen som trengs for å nå ut. Myndighetene er avhengige av kunnskap og informasjon som vi kan hente gjennom nettverket vårt, sier daglig leder Tayyab Choudri.

Les også: Myndighetene er avhengige av informasjon fra oss.

– Statlige og kommunale myndigheter skal sørge for at alle innbyggere får oppdatert og tydelig informasjon som bidrar til å begrense smitteutbrudd. God beredskap handler også om å ha løpende kontakt med ressurspersoner, miljøer og organisasjoner lokalt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i pressemeldingen.

– Ingen vet hvilken krise som treffer oss neste gang, men vi vet at frivilligheten kommer til å bidra. Innvandrerorganisasjoner bør anerkjennes som en viktig del av beredskapen, og vi må bygge videre på de mange gode samarbeidene som har oppstått i løpet av koronapandemien, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Her kan du lese hele rapporten Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 - delrapport 3.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring