Hopp til hovedinnholdet

Frivillige redder morgendagens omsorg

Publisert:
Oppdatert:
Morgendagensomsorg

Den frivillige innsatsen i Norge vil styrke og utvikle morgendagens helse- og omsorgstilbud, ifølge en ny stortingsmelding.

Rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige skal styrkes gjennom en ny frivillighetsstrategi, ifølge stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg». Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge hilser meldingen velkommen:

- Det er spennende at Regjeringen vil lage en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Frivillig innsats er de frivillige organisasjonenes viktigste ressurs, og det er viktig at frivilligheten inkluderes i arbeidet med fremtidens helse- og omsorgstjenester, sier Brekke.

Frivillige skaper innovasjon

I stortingsmeldingen varsler regjeringen at de vil bruke ideelle aktører og frivillighetens metoder på nye måter, blant annet ved hjelp av et innovasjonsprogram for omsorg. Innovasjonsprogrammet skal ta for seg innføring av omsorgsteknologi, nye arbeidsmåter og organisasjonsformer.

- Frivilligheten har vært pionerer i velferdsutviklingen de seneste 170 år. Det skal vi fortsette med. De ideelle aktørene er nyskapende, de har solide fagmiljøer, de byr på sosiale nettverk og er et viktig talerør for grupper som ellers ikke ville blitt hørt.

Brekke advarer imidlertid staten mot å bevege seg for langt i å forvente at frivilligheten tar på seg omsorgsoppgaver de ellers ikke ville tatt. En må heller ikke redusere synet på ideelle aktører som rene tjenesteleverandører.

- De frivillige utøver omsorg fordi de brenner for et godt barnevern, en god eldreomsorg eller en verdig rusomsorg, ikke primært fordi de har en avtale med staten eller kommunen om å utføre en tjeneste.

Ny strategi for frivillig arbeid
Frivilligheten er en muskel staten ikke kommer utenom. I 2012 rundet frivillig sektor 100 milliarder i verdiskaping. Det er mer enn halvparten av hva hele norsk industri skaper til sammen. På toppen av statistikken kommer merverdi som glede, tillit, engasjement og gode lokalsamfunn.

Regjeringen varsler at det skal utarbeides en ny nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Brekke er positiv til strategien og mener frivillige har mye å bidra med.

- Bruk av ny omsorgsteknologi er positivt, men det må ikke gå på bekostning av kontakt og omsorg fra engasjerte enkeltmennesker. De frivillige kan her bidra med innsikt og erfaring i utprøving av nye teknologiske hjelpemidler, uten at det går løs på verdigheten til den enkelte.

Om lag halvparten av de verdiene frivillig sektor skaper, skjer i form av ubetalt, frivillig innsats. Brekke understreker at frivillige tilfører noe mer enn bare tjenestene, og at de sammen med andre aktører kan utvikle nye løsninger innen helse- og omsorgstilbudet.

- Velferd er ikke butikk. De ideelle aktørene har et helt annet motiv, som også gjenspeiler omsorgen de gir. Nye samarbeidsformer med ulike aktører kan skape vekst og utvikling i sektoren, mener Brekke.

Respekter frivillighetens rolle

Brekke er også bekymret for at avtalene kommunene inngår med de ideelle institusjonene, kan redusere aktørene til rene underbruk av kommunen. Det kan i sin tur gå på bekostning av frivillighetens frie rolle.

- De frivillige organisasjonene tok på seg omsorgsoppgavene lenge før de offentlige aktørene. Når kommunene inngår avtaler med de ideelle aktørene, må det skje på en slik måte at det ikke svekker innovasjon og muligheter de frivillige har til å utvikle nye arbeidsmetoder og gå i bresjen.

Selv om Stortingsmeldingen varsler at de frivillige og ideelle aktørene får en sentral rolle i fremtidens helse- og omsorg, må regjeringen også sørge for at de ideelle aktørene kan opprettholde dagens tilbud. I 2010 måtte så mange som 17 ideelle institusjoner legges ned.

Frivillighet Norge opplever grepene som er tatt som positive, men mener det er for tidlig å si om det har ført til færre nedleggelser av ideelle institusjoner. Hensynet til rammebetingelser og konkurranseutsetting er drøftet, men det vil fortsatt ta tid å få på plass løsninger som virker.

Les stortingsmeldingen her.

Kontaktinformasjon:

  • Frivillighet Norge: Generalsekretær Birgitte Brekke, telefon 90 64 09 93
  • Kommunikasjonssjef Bente Myhre Haast, telefon 97872473

Frivillighet Norge er samarbeidsforum for frivillige organisasjoner og representerer over 50.000 lag og foreninger landet rundt. Vi har deltatt i arbeidet med å utvikle en ny anskaffelsespolitikk for helse- og velferdstjenester. I oktober i fjor ble det kronet med en samarbeidsavtale med regjeringen, som forplikter det offentlige til å ivareta ideelle tjenesteleverandører i anbudsprosesser.

Røde kors, Turistforeningen, Kirkens Bymisjon og Sanitetskvinnene er noen av organisasjonene som tilbyr helse- og omsorgstjenester.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring