Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet kan jekke opp det lokale kulturløftet

Publisert:
Oppdatert:
S1 minoriteter sissellarsen

Det neste kulturløftet må tas lokalt, sa Anne Enger da Kulturutredningen 2014 ble framlagt i mars. Ta frivilligheten med, sier Frivillighet Norge i sitt høringssvar. 1. juli gikk fristen ut.

Enger-utvalget mener at kulturen har fått et stort løft etter økt bevilgning gjennom de to kulturløftene, men at grunnmuren er blitt tilsidesatt framfor felt som idrett, musikk og begivenhetskultur.

Røde Kors Ungdom_Olav_A._Saltbones- På grunn av vridningen er det viktig å si klart fra at nå er det på tide å styrke den kulturelle grunnmuren for et lokalt kulturløft, sa utvalgets leder Anne Enger.

En vesentlig del av denne grunnmuren er frivillige organisasjoner, som har en nøkkelrolle i lokalsamfunnene. Anerkjennelsen og forståelsen av de verdier, erfaringer, kompetanse og mekanismer som frivillige organisasjoner er basert på, er avgjørende for å lykkes lokalt.

- Samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor vil kunne forsterke kulturløftet, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Frivillighetens andel av kulturløftet hittil er svært liten til tross for noe vekst, som i sin helhet kan tillegges opptrapping av kompensasjon for organisasjoners momsutlegg. Kompensasjonen må gis krone for krone. Frivillighet Norge har i tillegg påpekt at ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner må utvides og også gjelde lokale lag og foreninger.

- Frivillighet Norge er opptatt av at organisasjonene skal få frie midler og støtte til drift, heller enn til prosjekter, sier Brekke.

Da ”Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor” la fram sin 5-årsrapport, var Kulturministeren tydelig på hvorfor Norge trenger frivilligheten:

Hadia Tajik- Til å være mellomrommet mellom det private og det offentlige. Til å være vokter og pådriver for forandring. Til å være stemme for de som trenger å bli hørt. Til å bygge fellesskap og nettverk. Sa Tajik som har vært på innspillsturné i fylkene med mantraet ”flere må kunne delta”, mens Kulturutredning 2014 var på høring.

Når Hadia Tajik legger fram Kulturløftet 3 i august, vil Frivillighet Norge se igjen en helhetlig frivillighetspolitikk med visjoner for vekst og utvikling i frivillig sektor, og én definisjon av frivillige organisasjoner. Vi vil se at samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor forenkles og at Frivillighetsregisteret realiseres. Videre vil vi overbevises om at myndighetenes forventninger til frivillig sektor følges opp med støtte og infrastruktur, og at det legges opp til driftstøtte framfor prosjektstøtte.

- En moderne kulturminister som vil øke deltakelsen må også få realisert en nasjonal nettportal for å senke terskelen for å bli med, og sørge for tilgang på arenaer der aktiviteter kan utøves, sier Birgitte Brekke.

Les Frivillighet Norges Høringsvar til NOU 2013:4 Kulturutredning 2014.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring