Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge ber regjeringen prøve på nytt

Publisert:
Oppdatert:
Generalsekretær: Alvorlig mann i dress
Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Arbeidsgruppen som etter anbudsrunden fikk oppdraget med å lage forslag til en foreningslov, har nå sendt sin utredning til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Frivillighet Norge mener regjeringen må sette ned et offentlig utvalg som kan gjennomgå behovet for og omfanget av en foreningslov på nytt, denne gangen med reell medvirkning fra organisasjonene selv.

«Vi er uenige i virkelighetsbeskrivelsen som ligger til grunn for utredningen. Dette lovforslaget vil ikke gjøre hverdagen enklere for frivillige organisasjoner. Vi ber regjeringen starte på nytt, med reell involvering av de som blir berørt av en foreningslov.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Lovforslaget er til behandling i departementet

Arbeidsgruppen har bestått av rådgiver Gudmund Knudsen, professor Geir Woxholth, advokat Hedvig Bugge Reiersen og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg. NFD har også satt ned en referansegruppe bestående av:

  • Norges Bondelag
  • Finans Norge
  • Frivillighet Norge
  • Huseiernes landsforbund
  • Røde Kors
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Norges Innsamlingsråd
  • Norges Skogeierforbund
  • Norsk Bonde- og små- brukarlag

Det har vært to møter i referansegruppen.

Arbeidsgruppen har oversendt sin utredning med lovforslag. Denne er ikke sendt på høring, men er nå til behandling i departementet. Frivillighet Norge har sammen med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Røde Kors sendt et brev til NFD på bakgrunn av opplevelsen i referansegruppen og har hatt møte med statssekretær Lars Andreas Lunde. Her bes det blant annet om at regjeringen setter ned et offentlig utvalg. Lovforslaget, slik det er foreslått fra arbeidsgruppen, vil i følge departementet ikke bli sendt på høring. Frivillighet Norge følger opp departementets videre arbeid med saken.

Gjør det vanskeligere for frivillige organisasjoner

Lovutkastet er omfattende og detaljrikt. Det er rom for at organisasjonenes egne vedtekter kan avvike på enkelte områder, men dersom en organisasjon ikke har regulert et spørsmål i vedtektene vil loven overstyre praksis i organisasjonen. Det betyr at organisasjonene må sjekke om det er lovreguleringer som er gjeldende fordi dette ikke er regulert særskilt i vedtektene. Dette vil bety at flere må endre praksis, eksplisitt vedtektsfeste praksis eller flytte bestemmelser fra andre dokumenter, som forretningsorden o.l. Enkelte steder kan det presse frem vedtektsbestemmelser på områder som organisasjonene ikke har ønsket å regulere i vedtekter. Frivillighet Norge mener dette ikke er i tråd med de signalene næringsminister Iselin Nybø har gitt om målet med en slik lov.

Frivillighet Norge mener arbeidet må starte på nytt med et offentlig utvalg. Et utvalg hvor representanter fra foreningslivet har en reell medvirkning vil gi et resultat som vil være til nytte for nåværende og kommende foreninger uten å utfordre organisasjonsfriheten eller gjøre frivillig arbeid vanskeligere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring