Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge er med og fremmer sivilsamfunn i Romania

Publisert:
Oppdatert:
Thor Kleppen Sttem

Forrige uke ble prosjektet "Active Citizens Fund" lansert i Bucuresti. Ved hjelp av norske EØS-midler skal prosjektet bygge sivilsamfunn og innbyggerengasjement i Romania, og din organisasjon kan delta.

– Det er ikke mulig å utvikle fleksible og mangfoldige demokratier uten at stemmene fra et bredt utvalg av befolkninga blir hørt og tatt hensyn til i statlige prosesser. Det sa statssekretær Thor Kleppen Sættem i justis- og beredskapsdepartementet da Active Citizens Fund ble lansert i Romanias nasjonalbank i Bucuresti 3. juni.

46 millioner Euro til frivillige organisasjoner

46 millioner Euro norske EØS-midler er satt av til programmet, som skal finansiere finansiere frivillige organisasjoners arbeid de neste seks årene. Målet er å utvikle et langsiktig, bærekraftig sivilsamfunn i Romania som får styrket sin rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter.

Frivillighet Norge er med i konsortiet som forvalter midlene sammen med de rumenske organisasjonene Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities og PACT Foundation. Framover vil vi lansere midler til prosjekter i Romania innenfor følgende seks innsatsområder:

  • Demokrati, aktivt medborgerskap, god ledelse og åpenhet
  • Menneskerettigheter og likebehandling gjennom arbeid mot diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion, kjønn, funksjonsnedsettelser, alder, seksuell orientering eller kjønnsidentitet
  • Sosial rettferdighet og inkludering av sårbare grupper
  • Kjønnsbasert vold og likestilling av kjønn
  • Miljø og klimaendringer
  • Kapasitetsbygging av frivillige organisasjoner

Programmet legger også vekt på ungdom og styrking av sårbare grupper.

Samarbeidsmidler til norske organisasjoner

En viktig del av programmet er å fremme samarbeid mellom norske organisasjoner knyttet til de seks innsatsområdene. Det vil lyses ut midler til dette i to runder. Første runde lyses ut i oktober.

Er du interessert i denne formen for samarbeid? Frivillighet Norge holder informasjonsmøte om midlene 21. august i Oslo. Dette vil etterfølges av et koblingsarrangement i Bucuresti 25. til 27. september. De norske frivillige organisasjonene som ønsker å delta på dettee, vil få dekket reise til arrangementene. Vi legger også ut informasjon om dette fortløpende.

For de organisasjonene som allerede har et samarbeid, vil det lyses ut separate formidler for å dekke reise til møter med eksisterende samarbeidspartnere i august. Disse midlene kan bare søkes av rumenske organisasjoner, men opplys gjerne dine samarbeidspartnere om denne muligheten.

Interessert? Ta kontakt med oss

Vet du allerede nå at din organisasjon er interessert eller ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med vår politiske seniorrådgiver Guri Idsø Viken på epost guri@frivillighetnorge.no eller telefon 952 56 474.

Du kan også lese mer om Active Citizens Fund her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring