Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge foreslår 100 millioner kroner til inkluderings- og integreringsarbeid i frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
MG 2828

23. mai var det muntlig høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om den nye stortingsmeldingen om integrering, ”Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk” (Meld. St. 30 (2015-2016)).

Frivillighet Norge var blant de organisasjonene som ga innspill i høringen. Vi er glad for at regjeringen ønsker seg en åpen og inkluderende frivillighet og fremhever frivillighetens betydning i integreringsarbeidet. Vi er likevel bekymret fordi meldingen ikke inneholder konkrete tiltak som vil ruste opp organisasjonenes kapasitet til å møte utfordringene med økt antall asylsøkere og flyktninger.

Frivillighet Norge spilte inn at frivilligheten bør bli bedre inkludert i utviklingen av ny integreringspolitikk. Vi leverte et todelt forslag:

  1. At det settes av en pott på 100 millioner kroner til å skalere opp inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner
  2. At tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling, utvides til alle kommuner.

Les hele høringsnotatet her.

Foto: Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring