Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge gratulerer med den internasjonale eldredagen 1. oktober!

Publisert:
Oppdatert:
Hender og en kaffekopp
– Seniorer en stor ressurs som de frivillige organisasjonene må jobbe aktivt med å rekruttere, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet kan få økt livskvalitet og holde seg både mentalt og fysisk friske lenger. Frivillige organisasjoner som rekrutterer og holder på seniorer som frivillige, har stort utbytte av deres erfaringer og innsats.

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Eldredagen skal bidra til å sette fokus på at eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. Dette er en markering som kanskje ikke så mange la merke til tidligere. Slik er det ikke lenger. En årsak er at flere har oppdaget at andelen seniorer stiger raskt. Om ti år vil det være flere seniorer - det vil si personer som er 65 år eller eldre - enn barn i Norge.

– I Frivillighet Norge har vi et fokus på dette. Antall personer over 70 år vil de neste førti årene sakte men sikkert øke fra dagens 670 000 til rundt 1,4 millioner i 2060. Det betyr at hver femte person vil være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte. Når andelen seniorer blir høyere byr det på store muligheter for de frivillige organisasjonene fordi vi har en seniorbefolkning med høy kompetanse på ulike områder. Mange seniorer vil derfor være attraktive ressurspersoner for de frivillige organisasjonene i styreverv, som ideutviklere, ledere, regnskapsansvarlige osv. I Frivillighet Norge ser vi derfor på seniorer som en ressurs for de frivillige organisasjonene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighetsbarometeret 2020 viser at folk over 60 er svært aktive som frivillige. I en rapport basert på en undersøkelse blant Frivillighet Norges medlemmer, utarbeidet i samarbeid mellom ProAge og Frivillighet Norge, svarte 83% at seniorer er viktige i tillitsverv, for eksempel i styrer i frivillige organisasjoner. 93 % mener at det ikke er noe hos dem som hindrer seniorer å bli frivillige i deres organisasjon. Halvparten av organisasjonene i undersøkelsen har en plan om å rekruttere flere eldre.

– Vi ønsker at enda flere eldre får mulighet til å engasjere seg i frivilligheten. Når man har lagt arbeidslivet bak seg kan det å engasjere seg frivillig være et godt alternativ. I frivillige organisasjoner treffer man nye folk, bygger nye vennskap samtidig som man blir en bidragsyter i nærmiljøet. Dette er merverdier som øker trivselen og opplevelsen av å gjøre noe som er meningsfullt. Dette regnes som helsefremmende, sier Slotterøy Johnsen.

I mange frivillige organisasjoner skjer rekrutteringen av nye medlemmer og frivillige gjennom de som allerede er aktive i organisasjonen. Mange blir derfor ikke spurt, og dette gjelder spesielt personer med mindre sosiale nettverk.

– Seniorer en stor ressurs som de frivillige organisasjonene må jobbe aktivt med å rekruttere. Jeg oppfordrer frivillige organisasjoner til å planlegge for og gjøre seg attraktive for seniorer. Bli mer synlig, for eksempel gjennom Frivillig.no, for å rekruttere enda flere seniorer i årene som kommer. De kan tilføre både mer ressurser, kompetanse og perspektiver, avslutter Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring