Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge har levert høringssvar om barn i fattige familier

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Bilde av rapport
Frivillighet Norge har levert svar på høring av ekspertgrupperapport om barn i fattige familier

Frivillighet Norge har levert høringssvar til ekspertgruppen om barn i fattige familie sin rapport En barndom for livet - Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

Høringssvaret fokuserer særlig på anbefalinger og temaer knyttet til fritidsaktiviteter for barn og unge.

Frivillighet Norge er bekymret for den snevre definisjonen av fritidsaktiviteter i rapporten, og påpeker at aktiviteter ledet av barn og unge selv også bør inkluderes.

En sentral bekymring er knyttet til anbefalingene om økt aktivitet i skolen og tettere samarbeid mellom skolefritidsordning (SFO) og kulturskole. Mens Frivillighet Norge ser potensielle positive effekter, advarer vi også om mulige ulemper som redusert frivillig kapasitet utenfor skoletiden og en mulig todeling av fritidstilbudet mellom det kommunale tilbudet og det drevet av frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge har påpekt at endring i tilskuddsordninger kan føre til byråkratisering av frivillige organisasjoners arbeid og peker på mangel på inkludering av organisasjonene i beslutningsprosessen. Vi advarer også mot å flytte midler fra søknadsbaserte ordninger til automatiske tildelinger til kommuner, og understreker viktigheten av å oppfordre kommuner til å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.

Les hele høringssvaret.

Les rapporten fra Ekspertgruppa

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring