Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge kartlegger samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Personer som ser på en mobiltelefon
Spørreundersøkelse om frivilligheten og offentlig sektor spres nå til alle organisasjoner, lag og foreninger i Norge.

Frivillighet Norge foretar nå en stor nasjonal kartlegging om samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor med to spørreundersøkelser, én til alle lag og foreninger, og en til kommuner og kommunalt ansatte i Norge. Kartleggingen er en del av prosjektet «Dugnad for økt deltakelse».

Økt deltakelse i frivillig sektor

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle skal få delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Veldig mange av disse sosiale felleskapene, engasjementet og aktivitetene drives av frivillige organisasjoner. Ved å oppfordre flere til å delta i sivilsamfunnet, enten som frivillige eller som deltakere, er organisasjonene og kommunene med på å bygge demokratiet vårt og skape god folkehelse.

Kartleggingen som nå utføres skal gi ny innsikt i arbeidet med økt deltagelse i frivillig sektor. Prosjektet ser på hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner kan bidra til mer rekruttering inn i frivilligheten, som igjen vil bidra for å forebygge ensomhet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet.

Spørreundersøkelsene i kartleggingen er åpne fra februar til mars 2022. Analyse av resultatene vil lanseres i en rapport og brukes som grunnlag for det videre arbeidet i prosjektet.

Vil du svare på undersøkelsen, men har ikke fått den?

Ønsker du å dele organisasjonsundersøkelsen med kontaktpersoner i lokallagene i din organisasjon? Del denne linken for at flere fra din organisasjon skal svare på undersøkelsen: https://respons.frivillighetnorge.no/LinkCollector?key=R7RMAULTJK9N
Husk å dele linken som den er her, med de som skal svare på den.

Frivillighet Norges verktøy for økt deltakelse

Frivillighet Norge er ansvarlig for rekrutteringsverktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no. Målet med verktøyene er å skape økt trafikk til frivillig organisasjoner og inkludere nye som frivillige og deltakere i felleskapene der.

Ved spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med dorthe@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring