Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge og Senteret for et aldersvennlig Norge inngår partnerskapsavtale

Publisert:
Stian Slotterøy Johnsen og Wenche Halsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen og Wenche Halsen, leder i Senteret for et aldersvennlig Norge har nå inngått en avtale om mer samarbeid.

Eldres deltakelse i frivillige organisasjoner er både viktig og verdifull. De er ettertraktet for sin kunnskap og kapasitet. Nå er det Frivillighetens år, og Frivillighet Norge og Senteret for et aldersvennlig Norge har inngått en samarbeidsavtale med mål om å få flere med.

For Frivillighet Norge er det viktig å samarbeide med andre store nasjonale aktører som kan bidra til gode rammevilkår for frivillige organisasjoner, økt kunnskap og mer mangfoldig deltakelse fra befolkningen.

– Vi ønsker at flere skal bli kjent med frivilligheten, få ta del i fellesskapet og de gode opplevelsene som organisasjonene skaper, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har fått midler fra Helsedirektoratet til arbeidet med å mobilisere mot ensomhet, gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner. Her er eldre utpekt som en viktig målgruppe. Frivillig.no blir benyttet til rekruttering av nye frivillige over hele landet og Frivillighet Norge deltar også i Rådet for et aldersvennlig Norge, der Senteret for et aldersvennlig Norge er sektretariat.

Et viktig samarbeid

Senteret for et aldersvennlig Norge mener samarbeidet med Frivillighet Norge er viktig.

– Vi blir flere og friskere eldre i årene som kommer. Seniorene representerer erfaring og kunnskap som samfunnet treger. Og et av oppdragene vi i Senteret for et aldersvennlig Norge har, er nettopp å bidra til at seniorene sine ressurser blir brukt, sier Wenche Halsen leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

De demografiske endringene betyr at frivilligheten aldri vært viktigere, og samarbeidsavtalen med Frivillighet Norge er av stor betydning i vårt arbeid med å mobilisere og engasjere seniorene, sier Wenche Halsen leder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Frivillige organisasjoner ønsker eldre velkommen

Det er et mål å rekruttere, invitere og inkludere flere seniorer inn i frivillige organisasjoner i tiden frem over.

Etter pandemien ser vi et stort behov for styremedlemmer, tillitsvalgte, aktive medlemmer og frivillige, til å drive lokallag og skape aktivitet for seg selv og andre. Engasjement og deltakelse er god folkehelse i seg selv, og Frivillighet Norge oppfordrer kommunene til å ha en helhetlig frivillighetspolitikk og legge til rette for økt deltakelse i frivillige organisasjoner.

Kommunen og frivilligheten

– I vårt arbeid med økt deltakelse, ser vi nærmere på kommunens rolle som veivisere og tilretteleggere. Vi ser nytte av partnerskap og samarbeid, når vi nå skal jobbe videre med å utvikle veiledere og informasjonsmateriell, for både kommuner og frivillige organisasjoner, sier Slotterøy Johnsen.

Funn fra en nasjonal undersøkelse fra februar til april 2022 viser at 78 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år. Der oppgir også 63 % av lokallagene at man kan være med å gjøre frivillig innsats, uten å måtte ha et medlemskap, så dette skal ikke være til hinder for å bli kjent med organisasjonen og bli med i fellesskapet.

– Eldres deltakelse i frivillige organisasjoner er både viktig og verdifull. De er ettertraktet for sin kunnskap og kapasitet. Nå er det Frivillighetens år, og vi har et mål om å få flere med. Eldredagen 1. oktober blir startskuddet for ulike tiltak, som vi skal få ut til befolkning og kommuner, i samarbeid med Senteret for et aldersvennlig Norge, avslutter Stian.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring