Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge på Arendalsuka 2021

Publisert:
Oppdatert:
Møt oss på Arendalsuka
Møt oss på Arendalsuka 2021

Det var frivillighetsdebatter på Arendalsuka! Frivillighet Norge deltok på Arendalsuka 16.-20.august 2021 med flere debatter som også ble sendt live. Her får du en oversikt med lenker til opptak.

Dette var Frivillighet Norges arrangementer under Arendalsuka 2021

Hvordan utløser vi innovasjonskraften i frivillig sektor?

Mandag 16/8 kl. 15.30-16.30 - Samfunnsteltet og Digitalt

Frivilligheten har gått foran i utviklingen av velferdssamfunnet i Norge, både gjennom å identifisere samfunnsbehov, gjennom aktivisme og gjennom å drive aktiviteter og tjenester. Nærheten til folks hverdag og muligheten til å handle raskt gir frivilligheten gode forutsetninger for å være innovativ. Vi står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til økende sosiale forskjeller, omstilling av økonomien, håndtering av konsekvensene av koronapandemien, bærekraft og en økende andel eldre i befolkningen.

  • Hvordan utløser vi frivillighetens innovasjonskraft nå som samfunnet trenger nye løsninger?
  • Hvilke rammebetingelser bidrar til at frivilligheten kan bidra mest mulig effektivt?
  • Får frivilligheten en plass ved bordet når vi planlegger framtidas Norge?

Les mer på Arendalsuka sin nettside.

Se opptak av debatten på Youtube

Får vi flere barn inn i fellesskapet?

Tirsdag 17/8 kl. 13.00-14.00 - Frivillighetsscenen og Digitalt

Frivillig sektor er den viktigste tilbyderen av fritidsaktiviteter for unge. Økende sosiale forskjeller i samfunnet gjør at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, og forskning viser at de deltar mindre i fritidsaktiviteter enn gjennomsnittet.
Etter Koronaåret er det flere barn og unge som trenger fellesskapet i frivillige organisajsoner og tiden med sine jevnaldrende der, mer enn noen gang. Hva må til for å nå ut til disse, invitere dem med og lykkes med å skape aktiviteter som etterlyses?

Fritidskortet er lansert som en løsning, men foreløpig kan ingen si hvordan Fritidskortet skal fungere som en nasjonal løsning.
Skal midlene også gå til kommunale kulturskoler og oppretter kommunene egne nye tilbud, fremfor å samarbeide med eksisterende lag og foreninger?

  • Hvem legger premissene for det varslede Fritidskortet? Blir frivilligheten hørt?
  • Overlever Fritidskortet valget? Hvilke andre løsninger eller virkemidler finnes?
  • Hvem har ansvaret for å sikre at alle barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter?

Les mer på Arendalsuka sin nettside.

Se opptak av debatten på Youtube

Frivillighetens år 2022 - Hva skjer?

Onsdag 18/8 kl. 10.30-11.30 - Frivillighetsscenen og Digitalt

Regjeringen har besluttet at 2022 skal være Frivillighetens år. Vi skal feire organisasjonslivet og de frivillige, og få enda flere med: som medlemmer, deltakere, givere, frivillige og aktivister. Det blir minst 200 VÅR DAG markeringer over hele landet, rekrutteringskampanjer, vandreutstilling, lansering av veilederen Barrierefri Fritid, sykkeltur fra Nordkapp til Arendalsuka 2022 og mye, mye mer. Hvordan kan din organisasjon eller kommune bli med på festen? Vi har invitert Kulturministeren og snakker med ordførere og ledere i frivilligheten. Få svar på alt du lurer på om Frivillighetens år 2022!

Les mer og se arrangementet LIVE på Arendalsuka sin nettside.

Streamen hadde dessverre tekniske problemer, men du kan se siste del av arrangementet her.

Møteplass Folkehelse - Tilbake til en ny hverdag

Onsdag 18/8 kl 12-13.30 - Clarion Hotel Tyholmen, Sal A og Digitalt

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Aktivitetene har stengt ned og da har også inntekter, frivillige og medlemmer forsvunnet. Når samfunnet får starte opp igjen, er det ingen garanti for at de kommer tilbake. Samtidig har nye hender og nye muligheter dukket opp gjennom pandemien som kan være verdifulle inn i framtida. Hvordan sikrer vi frivilligheten inn i en ny hverdag? Vi inviterer flere frivillige organisasjoner, fylkeskommune og sparebankforeningen til samtale.

Les mer på Arendalsuka sin nettside.

Se opptak av arrangementet på Youtube


Digitalt arrangement sendt fra studio i Oslo:

Hverdagsintegrering - forventninger og forutsetninger

Torsdag 19/8 kl. 17.00-18.30 - Digitalt

På dette webinaret ser vi på regjeringens nye strategi om HVERDAGSINTEGRERING som skal styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet. Hvilke muligheter og forventninger skaper strategien for frivillig sektor?

TEMA:

  • Frivillige organisasjoners tilbakemeldinger på strategien
  • Tiltak og erfaringer frivillige organisasjoner har på områdene i strategien
  • Frivillighet Norges arbeid med å følge iverksetting av tiltakene

Les mer om programmet

Se opptak av arrangementet på Youtube

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring