Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge på Arendalsuka 2022

Publisert:
Oppdatert:
Arendalsuka logo over et bilde fra debatt

Frivillighet Norge deltok på Arendalsuka med flere arrangementer og aktiviteter. Her kan du nå finne linker til nettsaker og opptak av debatter. Se hvor du fant oss, enten som arrangør eller delarrangør eller med innlegg.

Åpningsfest Arendalsuka

 • Mandag 15.aug kl. 14.00-15.00 på Kanalplassen
  Prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Birgitte Brekke taler om frivillighet på åpningen av Arendalsuka.
  Les nettsaken

  > Link til programme

Frivillighet og kommuner på lag i krisetider

 • Mandag 15.aug kl. 16.00-17.00 på Lille hotell
  KS og Frivillighet Norge inviterer til en debatt om sivilsamfunnet i krisetider. Hva kan vi lære av koronapandemien og flyktningkrisen?
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Sykkelturen 2022 – Felles innsats for en bærekraftig fremtid

 • Mandag 15.aug kl. 18.30-19.30 på Bærekraftsscenen
  Frivillighetens år sitt signalarrangement «Sykkelturen 2022» ankommer og avsluttes med arrangement på Bærekraftscenen.
  > Link til programmet

Frivillighetsfesten

 • Mandag 15.aug kl. 19.30-21.00 i Sal A på Clarion Hotell.
  Frivillighet Norge og Norsk Tipping inviterer medlemsorganisasjoner og støttespillere av frivillig sektor til hyggelig samvær. Åpent for alle uten påmelding, enkel servering.

Lansering av Barrierefri fritid inkluderingsmerket

 • Tirsdag 16.aug kl. 15.00-15.45 hos Kirkens Bymisjon
  Frivillighetens år er med når Unge funksjonshemmede lanserer et nytt merke for en barrierefri fritid.
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Barrierefri fritid - fra ord til handling. Hvordan bruker vi veilederen

 • Tirsdag 16.aug kl.16.15-17.00 Hos Kirkens Bymisjon
  Mange unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom blir nødt til å velge blant segregerte tilrettelagte fritidsaktiviteter, selv om de heller ville vært på de samme aktivitetene som vennene sine. Vil din organisasjon sikre at flere barn og unge med funksjonsnedsettelser fritt kan velge hvor de vil være med? Få en smakebit på hvordan dere kan Unge Funksjonshemmedes Barrierefri Fritid! -veileder i bruk.
  > Link til programmet

Snakker vi for mye om folkehelse? Møteplass Folkehelse

 • Onsdag 17.aug kl. 08.30-09.30 på Clarion Hotell Tyholmen
  Regjeringen er i gang med å skrive en stortingsmelding om folkehelse. Den er varslet at skal legges frem våren 2023. I den forbindelse stiller vi spørsmålet: Snakker vi for mye om folkehelse? Frivillighet Norge inviterer i samarbeid med Helsedirektoratet til Møteplass Folkehelse, et frokostmøte med servering av både mat og frivillighetsfaglig påfyll.
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Flere – bedre – sterkere! Hvordan bli en flerkulturell organisasjon?

 • Onsdag 17.aug kl. 10.00-11.00 i Frivillighetsteltet
  Er mangfold for de frivillige organisasjonene? Prioriteres økt mangfold i organisasjonenes handlingsplaner og budsjetter? Mangfoldet i befolkningen øker. Visjonen om at frivillig sektor skapes av de som deltar og skal være tilgjengelig for alle forplikter. Arrangementet blir streamet
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Frivilligsentralens samfunnsrolle - muligheter og begrensninger

 • Onsdag 17.aug kl. 11.00-13.00: Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen deltar i paneldebatt om frivilligsentralenes rolle.

Økt deltakelse – Hva krever det å få med flere i frivillige organisasjoner

 • Onsdag 17.aug kl. 14.30 i Frivillighetsteltet
  Nå bør det virkelig satses på å få flere barn og unge med i de frivillige organisasjonene. Hva må til for å ruste opp frivillig sektor fremover, og gi flere muligheten til å delta i fellesskapet? Økt deltakelse i frivillige organisasjoner kan forebygge ensomhet. Sammen med Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner ser vi fremover, etter pandemi og flyktningkriser.
  Arrangementet blir streamet.
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Gode lokalsamfunn: Kultur og frivillighet trenger et sted å være

 • Onsdag 17.aug kl. 17.00-18.00 i Sløydsalen
  Over hele landet er det et skrikende behov for midler til oppussing og bygging av lokaler for frivillighet og kultur. Virke kultur og opplevelser inviterer til debatt om hvordan vi kan bygge levende lokalsamfunn og sterkere fellesskap. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen deltar i denne paneldebatten.
  Arrangementet blir streamet.
  > Link til programmet

Den store integreringsdebatten

 • Onsdag 17.aug kl.20.30-21.30 i Frivillighetsteltet
  En god og effektiv integrering- og inkluderingspolitikk er viktig. Hvordan fungerer egentlig den norske integreringsmodellen? LIN spør politikerne om samspillet i dagens integreringsmodell og tar tempen på hverdagsintegreringen i sivilsamfunnet. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen deltar i denne paneldebatten.
  > Link til programmet

Det skal være gøy å være frivillig - vi gjør det også enklere!

 • Torsdag 18.aug kl. 09.00 hos Kirkens Bymisjon
  Brønnøysundsregistrene drifter allerede Frivillighetsregisteret. Nå ønsker de å bruke vår kompetanse på å forenkle frivillig sektor ytterligere, og dette er heldigvis også på regjeringens agenda. Hvordan forenkler vi organisasjonslivet, slik at flere blir inspirert til å bli med på frivilligdugnaden i landet?Brønnøysundregistrene inviterer til debatt om forenkling og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen deltar i denne paneldebatten.
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Årets tillitsundersøkelse

 • Torsdag 18.aug kl. 10.00 på Kanalplassen
  Frivillighet Norges styreleder, Kjell Erik Ullmann Øie, deltar på fremlegging av tillitsundersøkelsen.
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Velkommen til Kræsjkurs i normkreativitet

 • Torsdag 18.aug kl. 10.30-11.15 og 11.45-12.30 i Tyholmen Frivilligsentral
  I Frivillighetens år er det et mål å fjerne barrierer for deltakelse i frivillig sektor. I samarbeid med JM Norway og deres prosjekt "Taktskifte - maktskifte i det unge kulturlivet" arrangerer vi kurs for frivillige organisasjoner over hele landet gjennom høsten - og du kan få en sniktitt allerede under Arendalsuka! I Normkreativt kræsjkurs får du verktøyene du trenger for å identifisere og reflektere over hvilke normer som skaper innenforskap og utenforskap i din organisasjon.
  Les nettsaken

  > Link til programmet for kurs 1
  > Link til programmet for kurs 2

How Hungary and Poland undermine Rule of Law in Europe and what to do about it?

 • Torsdag 18.aug kl. 13.00 i Menneskerettighetsteltet
  Samtale om Norges ansvar for, og rolle i, det europeiske sivilsamfunnet, i samarbeid med blant annet Amnesty International, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og Raftostiftelsen
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Har politikerne tillit til frivilligheten?

 • Torsdag 18.aug kl. 14.15 hos Sparebanken Sør
  KNIF, Frivillighet Norge og Sparebanken Sør inviterer til debatt og spør om politikerne har tillit til frivilligheten
  Les nettsaken

  > Link til programmet

Trenger du bra folk til ditt panel?

Her finner du liste over talspersoner i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner.

Ikke stand til utlån

Frivillighet Norge har ikke stand til utlån i år.

Ta kontakt!

Har du spørsmål om Frivillighet Norge på Arendalsuka?

Send en mail til vanja@frivillighetnorge.no

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring