Hopp til hovedinnholdet

Her møter du Frivillighet Norge på Arendalsuka

Publisert:
Oppdatert:
Arendalsuka

Frivillighet Norge er til stede under Arendalsuka med våre politiske budskap og arrangement. Vi har egne arrangement og samarbeider med andre aktørers arrangement.

MANDAG 14. august

KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK

Signering av avtale med Agder fylkeskommune

  • Sted: Clarion Hotell Tyholmen
  • Mandag kl 1515

Frivillighet Norge og Agder fylkeskommune signerer en intensjonsavtale om fremtidig frivillighetspolitisk samarbeid.


FRIVILLIGHETSFESTEN 2023

Nettverksarrangement i samarbeid med Norsk Tipping

  • Sted: Clarion Tyholmen Hotell - Sal A
  • Mandag kl 1900

Den årlige tradisjonen opprettholdes ved at Norsk Tipping sammen med Frivillighet Norge inviterer til frivillighetsfesten på Arendalsukas første dag. Her møtes medlemmer og andre til en hyggelig og uformelt arrangement.

Program

Hilsen fra regjeringen ved Ingvild Kjerkol (AP)
Hilsener ved Frivillighet Norge og Norsk Tipping
Frivillighetsquiz ledet av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (SP)
Musikalsk innslag fra Arendal mannskor

TIRSDAG 15.august


UNGE UTENFOR FELLESSKAPET - HVORDAN FÅR VI FLERE MED INN?

Alle unge mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Dessverre er det ikke alle som har denne muligheten i dag. Hvordan får vi flere unge med inn og hva slags barrierer møter vi hos de unge selv?


ØKT DELTAKELSE FOR BARN OG UNGE

Få flere unge med i frivillige organisasjoner

Frivilligheten kan spille en nøkkelrolle for å øke samfunnsdeltagelsen og redusere utenforskap. Om man skal lykkes med dette, må både organisasjoner og det offentlige jobbe aktivt for å sikre lave kostnader knyttet til å delta i fritidsaktiviteter, slik at økonomi ikke hindrer deltagelse, særlig for barn og unge. Det offentlige hjelpeapparatet må være bevisst på at å delta i frivilligheten kan bidra til å motvirke utenforskap.

Vi inviterer til en samtale om økt deltakelse, inkludering og samarbeid med kommuner for å møte framtidas utfordringer. Forstår vi konsekvensene av samfunnsendringene, behovet i frivillig sektor og hva som faktisk fungerer? Hva må endres for å nå Fritidserklæringens mål?

Arrangementet avsluttes med at KS og Frivillighet Norge re-signerer samarbeidsavtalen fra 2011.


RAPPORTERING FRA FRIVILLIGHETENS ÅR 2022

Festen som startet frivillighetsfesten!

Når alle bidrar med det de er best til blir festen bra! Vi presenterer resultater fra evalueringen av Frivillighetens år 2022. Hvor ofte trenger vi et Frivillighetens år? Kultur- og likestillingsministeren, ordførere, organisasjonsledere og representanter fra andre statlige organer forteller om resultater og konsekvenser av markeringsåret. 


INKLUDERING PÅ TOPP

Bidrar frivillige organisasjoner til mangfold i arbeidslivet?

Forskning viser at selv om arbeidsgivere er positive til etnisk mangfold, er de skeptisk til å endre egen praksis.

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Kartlegginger Frivillighet Norge har gjort viser at det er langt til målstreken før ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner kan sies å representere befolkningen.

ONSDAG 16. august

MØTEPLASS FOLKEHELSE

Kan vi senke terskelen for et mer aktivt seniorliv?

Eldre er en ettertraktet gruppe med kompetanse og erfaring som er verdifull for mange. Funn fra en nasjonal undersøkelse fra februar til april 2022 viser at 78 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år.

Når vi vet at mange av oss skal være friske pensjonister mange år av livet er det også viktig å finne meningsfulle aktiviteter å bruke tiden sin på. Alle vinner på frivillighet. Den har en verdi for de som får en hjelpende hånd, eller for de som benytter seg av et tilbud i regi av frivilligheten. Frivillighet har verdi for de som bidrar med sin kompetanse sammen med andre. Og ikke minst har frivilligheten en verdi for samfunnet.

Frivillighet Norge og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til workshop for å finne løsningene som gjør at vi får med flere eldre inn i frivilligheten.


VIRKE

Frivillighet – en plass i fremtiden?

Mange organisasjoner opplever utfordringer med rekruttering av frivillige etter pandemien. Samtidig som både Helsepersonellkommisjonen og Folkehelsemeldingen peker på frivillig sektor som viktige bidragsytere for å løse samfunnets utfordringer. Vi vet også at det å være frivillig er en gevinst i seg selv for helsen. Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for frivillige organisasjoner, og er opptatt av at frivilligheten skal leve og blomstre.

Vi har invitert en forsker, en politiker, en representant for en kommune og frivillige organisasjoner selv til å samtale om å dette og peke på ulike løsninger og innfallsvinkler.TORSDAG 17. august

KNIF, Frelsesarmen og Frivillighet Norge

Prolog: mingling i Bankhagen, Sparebanken Sør, kl 1500-1615

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/20163

ER FRIVILLIGE ORGANISASJONER GARANTISTER FOR EN FUNGERENDE VELFERDSSTAT?

De frivillige organisasjonene har en unik posisjon i det norske samfunnet. Tuftet på ideelt grunnlag og frivillig innsats, evner organisasjoner å være dynamiske, innovative og fleksible. De identifiserer behov og finner løsninger i samfunnet – før staten makter det.

Samfunnet er i stadig endring, men det ideelle fundamentet i frivillig sektor består. I over hundre år har dette vært innovasjonskraften for utviklingen av grunnleggende samfunnsnyttige funksjoner innen fattigdomsbekjempelse, beredskap og friluftsliv. Dette gjelder også helse-, rus- og omsorgstilbud, kultur, idrett og fritidsaktiviteter. Mange av disse er adoptert av det offentlige, og inkluderes nå som sentrale deler av velferdsstaten.

STORIES FROM THE VANGUARD

Vadim Ghirda, Romania, Batory Foundation, Polen, Civil Society Development Foundation, Romania og Frivillighet Norge

  • Arendal Kino
  • Torsdag kl 1715-1815

- Krig er det framtidige produktet av mikroaggresjon. Hvis vi ikke adresserer det fra tidlig alder, lærer vi mennesker å se på sinne som en løsning. Det sier den rumenske fotografen Vadim Ghirda, som nylig vant de høythengende presseprisen Pulitzer for sin dekning av krigen i Ukraina. I Arendal møter Vadim Ghirda lederne for de to organisasjonene, Batory Foundation Polen og Civil Society Development Foundation Romania, Ewa Kulik og Ionut Sibian, til en samtale om og hvordan det er mulig å dytte tilbake den negative demokratiske utviklingen i Europa gjennom å utdanne og sikre en velinformert befolkning.


Det vil kunne komme endringer i programmet.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring