Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge vil ha ny stortingsmelding om frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
YOUSEFNATUR UNGDOM8of124

Mye har skjedd i norsk frivillighet siden stortingsmeldingen "Frivillighet for alle". Nå etterlyser Frivillighet Norge nytt fokus på helhetlig frivillighetspolitikk.

"Frivillighet for alle" (St. meld. nr. 39 2006-2007) var den første stortingsmeldingen som satte fokus på en helhetlig frivillighetspolitikk. Den skulle tydeliggjøre frivillig sektor som en selvstendig sektor i samfunnslivet, og har utvilsomt vært viktig for å synliggjøre frivillighetens samfunnsverdi og samordne en statlig frivillighetspolitikk. Men nå er det på tide med en ny melding, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– De siste årene har det kommet flere meldinger hvor det legges vekt på frivillighetens rolle, for eksempel innenfor arbeid med folkehelse, mottak av flyktninger, integrering, eldreomsorg og fritidstilbud til alle lag av befolkningen. Det er bra, men vi må passe på at ikke det helhetlige perspektivet forsvinner og sikre at frivilligheten opprettholder sin frie og uavhengige stilling. For at frivilligheten skal fortsette å spille en viktig rolle i den norske samfunnsutviklingen, må den gis gode og forutsigbare rammebetingelser, sier Slotterøy Johnsen.

Vil ha full momskompensasjon og bedre samarbeid

En frivillighetsmelding bør bidra til større rom for frivilligheten. Det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon, forenkling av byråkrati og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler, sier Frivillighet Norges generalsekretær.

– De siste årene har frivilligheten fått kompensert en stadig mindre andel av sine momsutgifter. Den aller beste måten å bidra til en sterk og uavhengig frivillighet på, er å gi full momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen. – Samtidig vokser byråkratiet og dermed også arbeidsbelastningen for de frivillige. Mye kan løses om hele offentlig sektor tar i bruk Frivillighetsregisteret som forenklingsverktøy, blant annet ved at dette erstatter de mange ulike definisjonene av "frivillig organisasjon" som i dag fins i norsk lovgivning.

– Vi ser også at bare 13 prosent av alle norske kommuner har vedtatt en frivillighetspolitikk mens potensialet for synergi er stort. En ny stortingsmelding bør legge opp til et trepartssamarbeid mellom stat, kommune og frivillighet, slik at potensialet for samarbeid om å skape levende lokalmiljø og løse samfunnsoppgaver i fellesskap blir realisert, avslutter Stian Slotterøy Johnsen

Les mer:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring