Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norge vil kartlegge medlemmenes behov og erfaringer med lokaler

Publisert:
Oppdatert:
Illustrasjon av skole med symboler på aktiviteter rundt som instrumenter, fotball, kaffekopp o.l.
Tilgang til offentlige bygg som skoler er viktig for mange lokale lag og foreninger

Tilgang på et sted å drive med sin aktivitet er veldig viktig for de frivillige organisasjonene. Dessverre er det mange som opplever at lokalene ikke passer til det de driver med, at de er for dyre eller at de ikke har et sted å være i det hele tatt. Dette har Frivillighet Norge lyst til å være med å gjøre noe med.

I fjor høst opprettet vi arbeidsgruppen for utvikling av Frivillighet Norges arbeid med lokaler og arenaer for frivillig arbeid. Vi sender nå ut en undersøkelse til medlemmene for å få vite mer om deres erfaringer knyttet til lokaler og arenaer for deres virksomhet. Dette vil være med å danne grunnlaget for de forslagene som arbeidsgruppen skal lage til årsmøtet. Vi håper alle medlemmene vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

Har organisasjonene tilgang til lokaler, arenaer og anlegg de trenger?

I undersøkelsen samles informasjon om organisasjonseide bygg, blant annet utleiemuligheter og vedlikehold. Vi spør også om informasjon fra de som leier lokaler. Målet er å finne ut om organisasjonene har tilgang på det de trenger og hva som mangler.

Vi har også spurt kommunene om deres tilbud til frivillige organisasjoner.

Praktisk informasjon

Vi sender ut lenke til alle sentralledd og ber om at de sender undersøkelsen videre til sine lokale lag. Det er viktig at så mange som mulig svarer sånn at vi får inn erfaringer fra hele bredden av frivillig sektor. Sentralleddene kan få ut en egen rapport med svar fra sine underledd på forespørsel. Enkeltstående organisasjoner og paraplyer svarer for seg selv.

Frist for å svare er 1. mars.

Sentralledd/enkeltstående/paraply

Dersom dere ikke har mottatt epost om undersøkelsen er det fordi vi enten har feil eller mangler epostadresse. Da kan dere ta kontakt med oss på post@frivillighetnorge.no.

Lokallag

Dersom dere ikke har mottatt epost om undersøkelsen kan dere ta kontakt med deres sentralledd.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring