Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges arbeid med ny frivillighetsmelding

Publisert:
Oppdatert:
BH19875

Høsten 2017 skal Stortinget behandle en ny nasjonal frivillighetsmelding. Det er ti år siden forrige frivillighetsmelding og innholdet i den nye meldingen vil ha påvirkning på myndighetenes samarbeid med frivillige organisasjoner i flere år fremover.

Frivillighet Norge skal sende et innspill til Kulturdepartementets arbeid.

Hovedrammen for vårt innspill vil være Frivillighetspolitisk plattform og Frivillighet Norges handlingsplan. Vi inviterer alle medlemsorganisasjoner til å bidra i prosessen.

Det blir to anledninger for medlemsorganisasjoner å komme med sine innspill. Først i en innledende runde hvor vi er ute etter hvilke temaer og saker dere ønsker at Frivillighet Norge skal fremme. Alle medlemsorganisasjoner som ønsker å sende innspill til saker vi skal ta med kan sende det til frivillighetsmelding@frivillighetnorge.no innen 23. august. Basert på disse innspillene skriver Frivillighet Norge et utkast til et samlet innspill. Vi minner om at Frivillighet Norge bare kan fremme tema det er konsensus om, ikke tema knyttet til organisasjonenes hjertesaker eller saker det er uenighet om internt.

Dette utkastet blir deretter sendt ut på høring til medlemsorganisasjonene. Da vil alle medlemsorganisasjoner ha anledning til å komme med konkrete tilbakemeldinger. Det vil også bli et nettverksgruppemøte for å diskutere utkastet. Basert på tilbakemeldingene fra den interne høringsrunden vil endelig innspill bli vedtatt av styret i Frivillighet Norge og oversendt Kulturdepartementet.

Fremdriftsplan

23. august

Frist for å sende innspill på tema og innhold i innledende runde til frivillighetsmelding@frivillighetnorge.no

5. september

Styret i Frivillighet Norge behandler forslag til tema som skal med i innspillet

7. september -

29. september

Intern høringsrunde av Frivillighet Norges innspill

18. september

Nettverksgruppemøte om Frivillighet Norges innspill

16. oktober

Styret behandler endelig innspill

20. oktober

Innspill sendes til Kulturdepartementet

Øvrige spørsmål om frivillighetsmeldingen kan sendes til frivillighetsmelding@frivillighetnorge.no.

Bilde: Styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett og kulturminister Linda Hofstad Helleland under Arendalsuka 2016. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring