Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges høringssvar: strømstøtte for frivillig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Grafer på skjerm
Frivillighet Norge mener det bør være automatisk tildeling av strømstøtte for frivillige organisasjoner, på linje med husholdninger. Foto: Pickit stock

Strømstøtteordningen for husholdninger ble i september endret til å beregne strømstøtte på grunnlag av forbruk og strømpris per time. Ordningen for frivillig sektor skal derfor også justeres for å kunne ta høyde for pris- og forbruksvariasjon. Endringsforslaget har vært på høring og Frivillighet Norge har gitt innspill.

Mange frivillige organisasjoner opplever økte utgifter knyttet til strømkrisen og økte priser på andre energikilder. Støtten til frivilligheten har så langt vært på nivå med støtten for husholdninger. Det er bra at disse to ordningene foreslås å stadig holdes på samme nivå, og at endringer forslås å gjelde for begge gruppene. Frivillighet Norge mener det er positivt at ordningen nå blir mer treffsikker i perioder hvor strømprisen varierer mye. Det gir økt forutsigbarhet for de frivillige organisasjonene.

Vi mener allikevel at det beste ville vært automatisk tildeling av strømstøtte til frivillige organisasjoner, på linje med husholdninger. Det ville både vært enklere for frivillige organisasjoner og gitt en mer rettferdig tildeling av strømstøtte.

Vi håper derfor det kan settes av midler til en kartlegging og analyse av hvordan en søknad- og forbruksmønster-basert strømstøtte har slått ut for frivillig sektor, forslagsvis etter første kvartal 2024. Da har ordningen fått virke en stund og vi kan lettere se om støtten har virket etter hensikten. Eller om den har hatt uheldige konsekvenser, og i tilfelle for hvilke grupper av frivillig sektor.

Frivillighet Norge skulle gjerne også sett eksempler på strømprofiler for ulike organisasjonstyper. Og en beregning av hva denne omleggingen betyr økonomisk, sammenlignet med ordningen som har vært praktisert til nå. De frivillige organisasjonene har et stort mangfold av aktiviteter og behov, til ulik tid på døgnet og med ulike tidsintervaller. Vi er bekymret for at en gjennomsnittsberegning ikke tar god nok høyde for dette.

Les hele høringssvaret her

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring