Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til arbeidet med oppfølging av #metoo.

Publisert:
Oppdatert:
Metoo 2859980 1920

Her er Frivillighet Norges innspill til arbeidet med oppfølging av #metoo, sendt til Barne- og likestillingsdepartementet t 7. februar 2018.

Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Oslo, 7. februar 2018

Innspill til arbeidet med oppfølging av #metoo

Frivillighet Norge viser til møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland 31.01.18. Vi takker for muligheten til å spille inn til arbeidet med oppfølging av #metoo i Barne- og likestillingsdepartementet og godt initiativ fra statsråden.

Retten til å organisere seg er en av våre fremste demokratiske rettigheter. #Metoo viser styrken i sivilsamfunnet når folk står sammen og reagerer på urett, men vi må ta vare på rommet for sivilsamfunnet og mulighetene for å delta, også digitalt. Når #metoo har avdekket at trakassering også skjer i de frivillige organisasjonene, er det en utfordring vi må ta tak i.

Vi trenger bevissthet rundt hva som er og ikke er akseptabel oppførsel, slik at folk opplever at det er greit å si fra. Derfor må vi alle lære av kampanjen og fortsette å snakke om diskriminering og trakassering, også etter at medietrykket har stilnet. Det handler om å skape en god, trygg og inkluderende organisasjonskultur.

Vi må jobbe med både forebygging og håndtering og bygge organisasjoner som oppleves trygge og åpne for alle, uavhengig av kjønn, seksualitet, religion, kulturell tilhørighet og funksjonsevne. De frivillige organisasjonene har også ekstra utfordringer i at de ikke bare har ansatte som omfattes av arbeidslivets regler og rutiner, men også frivillige, medlemmer og deltakere som er mer eller mindre løst tilknyttet organisasjonen og som tilbringer tid i organisasjonen på sin fritid. Videre er de fleste nasjonale organisasjoner bygd opp med juridisk selvstendige underledd, hvor det i stor grad varierer hvor sterk tilknytningen til sentralleddet er. Dette betyr at frivillige organisasjoner må jobbe annerledes enn næringslivet og offentlig sektor både når det gjelder forebygging og varsling av trakassering og overgrep.

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner LNU har utviklet god veiledning om trygge organisasjoner for barn og unge som har særlig fokus på forebygging. Dette kan utvides til å gjelde hele frivilligheten. Flere andre frivillige organisasjoner har også godt veiledningsmateriell, for eksempel Norges Idrettsforbund.

Hver organisasjon trenger egne rutiner for varsling av trakassering og overgrep og et system for å følge opp disse. Det krever en juridisk kompetanse som ikke alle organisasjoner har tilgang på eller råd til å benytte seg av. Her bør staten bistå med tilgang på kompetanse. Frivillighet Norge arrangerer en generalsekretærfrokost om varslinger 15. februar.

Det er ikke gratis å drive frivillige organisasjoner, og god forebygging og oppfølging av trakassering og krenkelser er eksempel på viktig arbeid som krever administrative ressurser. Derfor er det viktig at regjeringen sikre frivillige organisasjoner gode rammebetingelser, så de har kapasitet til å utvikle rutiner, forebygge og behandle slike saker når de kommer. Slik kan også sivilsamfunnet samles mot urett i framtida, enten det gjelder trakassering eller andre forhold.

Frivillighet Norge bidrar gjerne i det videre arbeidet med oppfølging av #metoo, og stiller gjerne på et møte for å utdype våre standpunkter.

Vennlig hilsen

Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær

og Guri Idsø Viken, Politisk seniorrådgiver

Frivillighet Norge

Foto: Creative Commons

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring