Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til forbedring av momskompensasjonsforskriften

Publisert:
Oppdatert:
TK2012 Brekke statistikk

Frivillighet Norge sendte 07.02.14 brev til Kulturdepartementet vedrørende forskriftsendringene gjort i 2013. Der ble blant annet forbedringspotensialet til momskompensasjonsforskriften trukket frem.

Frivillighet Norge er glad for at Kulturdepartementet fulgte opp deler av de innspillene vi foreslo i vårt høringssvar da departementet endret momskompensasjonsforskriften i 2013. Endringene som departementet innførte i 2013 utgjør en god start, men det gjenstår mye for å imøtekomme anbefalingene i evalueringsrapporten til PricewaterhouseCoopers, og for at momskompensasjons-ordningen skal oppfylle de intensjonene som ble uttrykt da ordningen ble lansert.

For det første må det innføres en beregningsnøkkel i forenklet modell, som i større grad gir små organisasjoner utsikt til samme nivå på momskompensasjon som store. For å få til dette må departementet blant annet foreta en kartlegging av utgiftstrukturen i organisasjonene, inkludert i underledd med liten økonomi.

For det andre må det klargjøres hva som ligger i kravet om frivillig innsats og hva som ligger i ulike fradragspostene.

Ut over disse innspillene er det Frivillighet Norges holdning at organisasjonene på sikt må få refundert alle momsutgifter på innkjøp til den frivillige virksomheten, inkludert investeringer i bygg og anlegg, under forutsetning av at rammen for ordningen økes slik at ikke det fører til større avkortning.

Vi håper på snarlig svar og ser fram til å bli invitert inn i en prosess for å forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Hele brevet til Kulturdepartementet kan du lese her.Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring