Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2019

Publisert:
Oppdatert:
BH10200

I Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2019 ber vi blant annet om at det bevilges 1,7 mrd kroner til momskompensasjonsordningen for å få avkortningen tilbake på 2014-nivå.

-Det offentlige må bruke et annet virkemiddelapparat overfor frivilligheten enn overfor næringslivet. Frivilligheten er mangfoldig, og for å stimulere til vekst og utvikling i hele frivilligheten må myndighetene bruke flere ulike virkemidler. Ved å gjennomføre Frivillighet Norges forslag vil staten bidra å gi frivilligheten større rom og sette organisasjonene i stand til å forvalte frivilligheten i Norge på en god måte i møte med framtidas utfordringer, skriver generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2019.

Frivillighet Norge oppfordrer medlemsorganisasjonene til å vise til våre innspill i dialog med politikere om de generelle rammebetingelsene for frivillig sektor.

Bevilgningen til momskompensasjon må økes for ikke å tape seg i verdi
Det langsiktige målet er at alle frivillighetens momsutgifter skal refunderes. Fra 2014 til 2017 har organisasjonene fått kompensert en stadige lavere andel av sine momsutgifter. Denne trenden blir etter all sannsynlighet snudd med statsbudsjettet for 2018. Det er imidlertid behov for en betydelig økning i bevilgningen dersom ordningen skal bli like verdifull for organisasjonene som den var i 2014.

Konkret foreslår Frivillighet Norge:

  • at det settes av 1,7 mrd. til merverdiavgiftskompensasjon i statsbudsjettet for 2019 slik at avkortningen kommer ned på omtrent 2014-nivå
  • at regjeringen legger fram en forpliktende opptrappingsplan for å nå målet om at frivillige organisasjoner får refundert all moms på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten.
  • at merverdiavgiftskompensasjonsordningen videreutvikles slik at alle organisasjoner som bruker den har samme utsikter til å få full momskompensasjon, uavhengig av om de har stor eller liten økonomi.
  • at det opprettes en egen ordning for momskompensasjon for organisasjonseide frivillighetsbygg og at det settes av nok midler til denne ordningen slik at momsen kompenseres krone for krone.

I innspillet ber Frivillighet Norge også om at det innføres en egen grense for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner for bedrifter, midler til langsiktig integreringsarbeid, økning i støtten til opplæring i frivillige organisasjoner, midler til digitalisering av frivilligheten og et nasjonalt fritak for eiendomsskatt for frivillige organisasjoner.

Les hele innspillet her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring