Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Graf med svar i prosent
Organisasjonene er spurt om hvilken type støtte som vil gjøre at de kan øke aktiviteten.

Kulturdepartementet har bedt Frivillighet Norge, og en rekke andre organisasjoner, om innspill til hvordan en kan utforme stimuleringsordningen som ble varslet i forslaget til statsbudsjett for 2021. Sammen med flere paraplyorganisasjoner har vi spurt frivilligheten om deres aktiviteter i koronasituasjonen. Her kommer en oppsummering av hva vi fant ut og hva vi har foreslått til Kulturdepartementet.

Stimuleringsmidler

I statsbudsjettet har regjeringen foreslått at det skal opprettes en ordning med stimuleringsmidler og at denne skal få en ramme på 1,185 milliarder kroner. Dette behandles nå i Stortinget. Her kan du lese Frivillighet Norge sin kommentar da statsbudsjettet ble fremlagt.

Kartlegging av organisasjonens situasjon under korona

Over 270 organisasjoner har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i månedsskiftet september – oktober. Nesten alle har avlyst aktivitet på grunn av smittevernsrestriksjoner.

 • 58 % av respondentene har avlyst over halvparten av aktivitetene sine fram til undersøkelsestidspunkt.
 • 41 % av respondentene har endret eller delvis gjennomført over halvparten av sine aktiviteter fram til i dag.

For å opprettholde aktivitet har mange måttet gjøre endringer og lage nye aktiviteter.

 • 64 % har opprettet nye aktiviteter
 • 88 % har endret noen av aktivitetene sine

Dessverre har mange ikke kunnet benytte seg av de krisepakkene som har vært så langt, kun 1/3 har søkt støtte gjennom kompensasjonsordningen som administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Nye tiltak må treffe bredden av frivillig sektor

Undersøkelsen viser at det er stor variasjon av behov og utfordringer hos de frivillige organisasjonene. Derfor mener Frivillighet Norge at nye ordninger må treffe bredt og sikre at det store mangfoldet får tilgang til hjelp og støtte i sitt arbeid. Vi har blant annet bedt om at:

 • stimuleringsordningene innrettes slik at en bredde av organisasjoner kan bruke dem
 • det ikke settes en minstegrense på 60 % statsstøtte for å kunne søke
 • det ikke settes en beløpsgrense for å kunne motta stimuleringsmidler

En tydelig tilbakemelding fra medlemsorganisasjonene er at det er svært ressurskrevende å stadig skulle sette seg inn i, og søke midler fra, nye ordninger. Frivillighet Norge ber derfor om at staten bruker eksisterende ordninger for å kanalisere stimuleringsmidler til organisasjonene. Vi ber om at:

 • 1/3 av stimuleringsmidlene fordeles gjennom systemet for momskompensasjonsordningen
 • Kulturdepartementet vurderer å bruke andre eksisterende ordninger til å fordele resten av stimuleringsmidlene på en enkel og ubyråkratisk måte. En aktuell måte å gjøre dette på er at:
  • 1/6 fordeles via studieforbund
  • 1/6 fordeles via Frifond organisasjon, hvorav en mindre andel til aktivitetsfremmende tiltak i regi av sentralleddet
  • 1/3 forvaltes som en søkbar ordning hos Lottstift for kompensasjon for bortfall av inntekter. Denne skal og omfatte påførte kostnader ved lokale smitteutbrudd mv.

Her kan du lese hele innspillet Frivillighet Norge har sendt til Kulturdepartementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring