Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges kommentarer til revidert nasjonalbudsjett

Publisert:
Oppdatert:
Illustr peng12

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble offentliggjort i dag, den 11. mai. Dette er Frivillighet Norges foreløpige kommentarer.

Frivilligkoordinatorer på asylmottak

I RNB kom det blant annet frem at det er satt av 5,4 millioner til en prøveordning til finansiering av frivillighetskoordinatorer på asylmottak. Frivillighet Norge mener det er viktig at de frivillige organisasjonene får bidra på asylmottak, og at ikke mottakene skal rekruttere frivillige direkte.

- Det mange som ønsker å bidra, og positivt at man tenker frivillighet inn i asylmottak. Vi vet for eksempel at det har stor verdi at flyktninger også møter nordmenn som ikke får betalt for å være sammen med dem, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

- Men skal de frivillige organisasjonene bli en viktig inkluderingsarena mellom mottak og samfunnet utenfor kan ikke det offentlige rekruttere frivillige direkte. Det er avgjørende at frivilligkoordinatorene på asylmottak samarbeider med organisasjonene, sier Slotterøy Johnsen.

Ingen midler til inkluderende aktiviteter

Frivillighet Norge sendte den 18. januar dette innspillet med forslag om at det opprettes en pott på 100 millioner kroner til å oppskalere inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. Vi ser dessverre at Regjeringen ikke har fulgt opp forslaget i RNB. Flere statsråder har gjentatte ganger vist til at frivillig organisasjoner som en viktig del av hverdagsintegreringen.

- Staten har fra før satt av midler til å ”kjøpe” aktivitetstilbud til asylsøkere på mottak som frivillige organisasjoner kan søke på. Det er positivt, men vi etterlyser støtte til organisasjoner som vil jobbe langsiktig for å inkludere flyktninger som har fått oppholdstillatelse og skal bosettes i en kommune. Frivillighet er ikke gratis - det er kostnader knyttet til økt aktivitet, for eksempel til transport, lokaler, utstyr, mat. Regjeringen kommer ikke med tiltak for å styrke kapasiteten i frivilligheten slik at organisasjonene kan bidra mer på integreringsfeltet. Det er skuffende og lite offensivt, sier Slotterøy Johnsen.

Ansvaret for Frivilligsentraler til kommuner

I Kommuneproposisjonen, som også kom i dag, kommer det frem at finansieringen til frivilligsentralene overføres til de kommunale budsjettene. Frivillighet Norge har tidligere uttrykt bekymring rundt om kommune kan komme til bruke frivillighetssentralene som salderingspost når budsjettene skal vedtas og kommuneøkonomien er trang.

- Det legges i Kommuneproposisjonen opp til at midlene må brukes på nettopp frivilligsentralene og det er Frivillighet Norge glad for. Frivillighet Norge oppfordrer alle kommunene til å gå i dialog med frivilligheten lokalt om frivilligsentralenes rolle, slik at de bidrar til vekst og utvikling i frivilligheten lokalt.

Momskompensasjon til idrettsanlegg

I RNB ser vi også at det er lagt opp til full momskompensasjon til idrettsanlegg.

- Det er selvfølgelig kjempepositivt at det blir full momskompensasjon for idrettsanlegg. Samtidig fremstår det som ulogisk at ikke all frivillighet får full momskompensasjon. Det er ikke tatt grep for å hindre at avkortningen i den generelle momskompensasjonen for frivillige organisasjoner kommer til å øke, selv om de siste års erfaringer tilsier at den kommer til å gjøre nettopp det, sier Slotterøy Johnsen.

- Frivillighet Norge har en arbeidsgruppe som jobber med forslag til forbedringer av momskompensasjonsordningen. Disse forbedringene skal bidra til at ordningen treffer de reelle momsutgiftene bedre. Målet vårt er at ordningen skal dekke frivillige organisasjoners momsutgifter fullt og helt, avslutter Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring