Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet og kommuner på lag i krisetid

Publisert:
Oppdatert:
Seks personer på scene
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

De siste årene har samfunnet vårt måtte håndtere store kriser. Frivilligheten er en viktig del av samfunnsberedskapen og mange har stilt opp for å hjelpe til med vaksiner, ta imot flyktninger, spre viktig informasjon og være til stede for naboer som trenger det. De aller fleste som var frivillige under koronapandemien hadde også gjort annet frivillig arbeid i året før krisen kom. Frivillige organisasjoner skaper en viktig infrastruktur i kommuner over hele landet vårt som er svært nyttig i krisetid. På Arendalsuka inviterte KS og Frivillighet Norge til en samtale om hva vi kan lære av de nylige erfaringene og hvordan frivilligheten og kommunen kan stå sammen i krisetid.

«Vi har i oss trangen til å hjelpe, og de frivillige organisasjonene klarer å sette dette i system.»

Tora Aasland
Tidligere fylkesmann, stortingsrepresentant og statsråd, SV

Frivilligheten styrker samfunnsberedskapen

De fellesskapene som bygges i frivilligheten er god medisin mot folkehelseutfordringer som ensomhet, utenforskap eller inaktivitet. Samtidig skaper organisasjonene og fellesskapene en infrastruktur som går over hele landet og gir et nettverk av frivillige, erfaring og kompetanse som gjør oss bedre rustet til å møte utfordringer.

«Frivilligheten er samfunnets immunforsvar.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge,

Utfordringer gjør frivilligheten sterkere. Vi bygger på årevis av kunnskap som er lagret i organisasjonene og blir stadig bedre når vi tar for oss nye oppgaver og utfordringer. Til sammen har vi hundrevis av år med erfaring i hvordan bidra, hjelpe til og skape noe nytt for fellesskapet. Hver gang vi møter nye utfordringer bruker vi av den store verktøykassen og fyller på med nye redskaper.

Flere kommuner må ha en helhetlig frivillighetspolitikk

Moss kommune fortalte om vellykket samarbeid med frivilligheten under pandemien og med mottak av flykninger fra Ukraina. De la stor vekt på hvor viktig det var å ha et formalisert samarbeid gjennom en vedtatt frivillighetspolitikk. Dessverre er det under 25 prosent av kommunene som har en egen frivillighetspolitikk. Det betyr at mange ikke har en klar plan for hvordan samarbeidet med de frivillige organisasjonene skal være, hvordan de best kan snakke sammen eller løse felles utfordringer. Kanskje vet ikke organisasjonene hvordan de kommer i kontakt med kommunen? En god lokal frivillighetspolitikk gir det beste grunnlaget for samarbeid i hverdagen som igjen gjør det enklere å samarbeide godt i krisetid.

«Alle kommuner er opptatt av frivilligheten, men vi tror det gir en ekstra kvalitet å ha vedtatt en egen frivillighetspolitkk.»

Gunn Marit Helgesen
Styreleder, KS

I samtalen deltok:

Deltakere:

  • Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Jan Inge Krossli, Debattleder, KS
  • Hanne Tollerud, Ordfører, Moss kommune
  • Torill Sørenssen, Daglig leder, Moss frivillighetssentral
  • Ida Stuberg, Ordfører, Inderøy kommune
  • Tora Aasland, tidligere fylkesmann, stortingsrepresentant og statsråd, SV

Her kan du se hele arrangementet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring