Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet – også når du er arbeidsledig

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen og Sigrun Vågeng under Arendalsuka 2019
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, og NAV-direktør Sigrun Vågeng går frivillighetspolitisk tur under Arendalsuka torsdag 15. august 2019. (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

700  000 personer i aldersgruppen 20-66 år står utenfor arbeidsliv eller utdanning, det som i statistikken omtales som utenforskap. Disse kan være i kortere eller lengre arbeidsledighet, eller ha falt utenfor på grunn av utfordringer knyttet til helse eller annet. Av disse er omkring 330  000 uføretrygdede.  

Det er så godt å få et ja når hele uken har vært fylt med nei

Å havne utenfor kan være en stor psykologisk belasting uavhengig av årsak, man mister daglig aktivitet, nettverk og for mange følelsen av å kunne bidra i samfunnet.

Som arbeidssøker kan avslag og stengte dører være tungt i perioder. Da kan det være godt å få komme til en frivillig organisasjon som setter pris på at du kan bidra og som takker deg for innsatsen din. Gjennom å gjøre en frivillig innsats får man gode mestringsopplevelser og blir kjent med nye mennesker. Det føles godt å være til nytte i samfunnet, for en organisasjon og kanskje for et annet menneske.

Frivillighet Norge arrangerte Møteplass folkehelse sammen med Helse- og omsorgsdepartementet på onsdagen under Arendalsuka og alle i panelet mente at arbeidsledige må få være frivillige.

- Vi er enige om at vi ønsker at folk skal kunne bidra som frivillig. En person på dagpenger må ikke jobbe mer som frivillig enn at den har tid til å søke jobb. Vår mål er at arbeidsledige kommer ut i arbeid, sa kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, i debatten.

Johannes Heggland, Assisterende Generalsekretær i Kirkens bymisjon, minner oss på at ingen er bare det du ser. Det gjelder å få frem alle sine egenskaper og ferdigheter som arbeidssøker. I en frivillig organisasjon kan man få trygghet og fellesskap man kan vokse i, noe som kan være særlig viktig når du er arbeidsledig.

Anne Louise Aartun Bye, Avdelingsdirektør NHO legger vekt på at det er viktig å kunne gå til noe og være en del av noe. Den kompetansen man får i organisasjonene, den sosiale kompetansen er også svært verdifull i arbeidslivet.

Dagen etter, på torsdag 15. august, gikk NAV-direktør Sigrun Vågeng en tur med generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. NAV anser frivillig innsats som et gode både for samfunnet og for den enkelte.

- Jeg tror det er veldig viktig for en arbeidsledig å være frivillig i en organisasjon, og innenfor det regelverket vi har skal vi gjøre alt vi kan for å oppmuntre til det. Det er viktig at vi hjelper hverandre i gang. Vi må hjelpe hverandre å fremme dette og se på hvilke muligheter som finnes, sa Vågeng.

Det er oppklarende da det tidligere har vært en del tvil og forskjellig praksis på de forskjellige NAV-kontorene om frivillig innsats og arbeidsledige. Les mer om det her.

«Jeg tror det er veldig viktig for en arbeidsledig å være frivillig i en organisasjon, og innenfor det regelverket vi har skal vi gjøre alt vi kan for å oppmuntre til det. Det er viktig at vi hjelper hverandre i gang. Vi må hjelpe hverandre å fremme dette og se på hvilke muligheter som finnes.»

Sigrun Vågeng
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

Folhelsemeldingen sier at:

”Frivillig innsats og deltaking er med på å sikre sosial kontakt for menneske som står utanfor skule og arbeidsliv, skaper ein arena for meistring og kompetanseheving og gir rammer i kvardagen. I større og større grad legg arbeidsgivarar også vekt på den uformelle arbeidserfaringa ved tilsetjingar. Regelverket opnar for at personar som tek imot dagpengar, kan delta i frivillig arbeid, og frå 1. januar 2018 blei det opna for at frivillig arbeid kan reknast som arbeidsretta tiltak når ein tek imot arbeidsavklaringspengar.”

Denne våren var ca. 8 % av de som meldte seg som frivillige til organisasjoner på Frivillig.no arbeidsledig. Det er sikkert mange flere jobbsøkere som kunne tenke seg å bidra hvis de var klar over alle mulighetene og alle organisasjonene som har behov for deres frivillige innsats.

Kjenner du en som ønsker seg nye opplevelser, erfaringer og bekjentskap denne høsten? Tips dem om Frivillig.no. Det er bra for dem, bra for organisasjonene og bra for samfunnet.

Her er mer info til nye frivillige og arbeidsledige.

Her kan du søke på din kommune og finne organisasjoner som trenger flere frivillige der du bor.

Deltagere i panelet på Møteplass folkehelse i Arendal:

  • Statssekretær Anne Bramo, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør NAV Kunnskap
  • Anne Louise Aartun Bye, Avdelingsdirektør NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Johannes Hegglund, Assisterende Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
  • Martine Antonsen, landsleder Mental Helse Ungdom
  • Ordstyrer Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring