Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet tema i debatten om statsbudsjettet

Publisert:
Oppdatert:
YOUSEFNATUR UNGDOM8of1242

I etterkant av at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag 12. oktober, har det vært mye debatt om frivillighet i ulike medier og på stortinget. Vi har samlet en oversikt over de viktigste.

Frivillighet i den muntlige spørretimen

Statsminister Erna Solberg ble stilt flere spørsmål om kutt til frivilligheten i den muntlige spørretimen onsdag 18. oktober:

 • Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre stilte spørsmål om hvorvidt kutt til organisasjoner som stiller opp for de svakeste, som Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, Jussbuss, Kirkens Bymisjon, krisesentrene, Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Fri rettshjelp i Oslo var å regne som et arbeidsuhell.

 • Senterpartiets Marit Arnstad stilte spørsmål om hvorfor kutt til de frivillige organisasjonene var nødvendig og hvilke konsekvenser regjeringen tror dette vil få for de enkelte organisasjonene og for frivilligheten som sådan.

 • KrFs Kjell Ingolf Ropstad stilte spørsmål om hvorvidt statsministeren, når hun bruker begrepet «bærekraftig velferdssamfunn», er enig i at vi trenger mer frivillighet, en sterkere sivil sektor – og ikke kutte.

Det var også bidrag og oppfølgingsspørsmål fra andre partier. Se referat fra spørretimen med video her.

Frivillighetspolitikk på Dagsnytt Atten

Både momskompensasjon til frivilligheten og rammevilkår for frivilligheten generelt var tema for to av debattene på Dagsnytt Atten torsdag 19. oktober. Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen bidro i den ene. Se opptak her.

Avisledere om frivillighet

Flere aviser har hatt egne ledere om frivillighet i tilknytning til kutt i statsbudsjettet:

 • Aftenposten skriver på lederplass 19. oktober at kuttene til frivilligheten over statsbudsjettet framstår som lettvint og at frivilligheten må slippe å være forhandlingskort i budsjettforhandlinger. Les lederen her
 • Bondebladet skriver på lederplass 19. oktober at forslaget om å kutte støtte til frivillige organisasjoner over LMD sitt budsjett står til stryk
 • Gudbrandsdølen Dagningen spør på lederplass 18. oktober hvorfor ikke regjeringen kan invitere til en nasjonal debatt om hva være myndigheter kan oppnå ved å styrke, ikke svekke, frivilligheten i vårt samfunn
 • Dagen sier på lederplass 18. oktober at kuttene til frivillige organiasjoner virker demotiverende på de som gjør frivillig innsats. Les lederen her
 • Nationen sier på lederplass 17. oktober at det er banalt og useriøst om kuttene over LMDs budsjett er et forhandlingskort til Venstre, og understreker at frivillige organisasjoner ikke kan vingestrekkes over natta
 • Klassekampen sier på lederplass 17. oktober at "angrepene på Frivillighets-Norge er smålige og et brudd med en lang linje i norsk historie der staten så langt det er mulig har stimulert og lagt til rette for organisert aktivitet i sivilsamfunnet".

Innlegg om frivillighet

Det har vært mange innlegg om frivillighet i ulike aviser i tilknytning til statsbudsjettet. Her er noen utdrag:

 • Kulturminister Linda Hofstad Helleland har innlegg i flere lokalaviser om frivillighetens store betydning for samfunnet, og at regjeringen vil fortsette å støtte frivilligheten gjennom økte tilskudd og gode rammebetingelser.
 • Knut Arild Hareide skriver i VG 23.10 at "sivilsamfunnet i Norge trenger mer støtte og handling, ikke flere festtaler som ender med kutt", og viser til at momskompensasjonen vil gå ned i 2018 med regjeringens forslag til budsjett.
 • Aslak Bonde skriver i Morgenbladet 20. oktober at kuttene til frivillige organisasjoner framstår som taktiske for å tvinge KrF og Venstre til å bruke forhandlingsmakt på dem.
 • 4H skriver i flere aviser om at regjeringen struper frivillige organisasjoner og at regjeringen svikter. 4H har også laget en egen ramme til profilbilder på Facebook som heter "Stopp kuttet til frivilligheten"
 • Ny ledere i kultur- og familiekomiteen på Stortinget, Tone W Trøen (H) har skrevet innlegget "Ironisk momskritikk" i Dagen. KABB har svart med innlegget "Hvem skal sponse bestemor"
 • Rødt har skrevet innlegget "Et usosialt, distriktsfiendtlig statsbudsjett", som nevner frivilligheten i flere norske aviser
 • Senterpartiets stortingsrepresentanter Kjersti Toppe og Nils Bjørke har skrevet innlegg i flere aviser hvor de krever at statsbudsjettet må endres
 • Venstres ordfører i Eid, Alfred Bjørlo, har gått ut i ulike aviser og uttrykt støtte til frivilligheten

Redaksjonelle oppslag om frivillighet

Det har også vært mange ulike redaksjonelle oppslag om frivillighet i avisene

 • Norges Idrettsforbund og Frivillighet Norge er sitert i mange aviser på at dette statsbudsjettet gjør forholdene verre for frivilligheten
 • NRK, Vårt Land og Dagen har flere oppslag 19. oktober om spørretimen. Les NRKs sak her
 • Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier det kan bli aktuelt å samle alle støtteordninger til frivilligheten under ett departement. Dette er en pressemelding som er tatt inn i flere aviser
 • Klassekampen har et større oppslag 17. oktober om kuttene til frivillighet
 • KrFs leder Knut Arild Hareide går ut i flere aviser og inviterer til en dugnad for å gi ideelle aktører en større plass i velferdssektoren, blant annet i Vårt Land 17. oktober
 • Dagen har en større sak 16. oktober om at organisasjonene er frustrerte over kutt. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge uttaler seg.
 • Røde Kors er ute i flere aviser og uttaler glede for momsfritak for mindre redningsbåter
 • Vårt Land har flere større saker, blant annet 14. oktober, hvor stipendiat Daniel Arnesen ved Institutt for Samfunnsforskning sier dette kan være en ny linje fra regjeringen

Listen oppdateres fortløpende. Gi oss gjerne beskjed om du savner noe vesentlig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring