Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten forminsker fattigdommens effekter

Publisert:
Oppdatert:
Mteplass Folkehelse

"Barn som lever i fattigdom – Regjeringens strategi (2015-2017)" legger opp til samarbeid med frivillige organisasjoner om å motvirke effektene av fattigdom.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sammenfattet en rekke tiltak som skal bidra til å redusere barnefattigdom og dens effekter. Tiltakene er samlet i Barn som lever i fattigdom – Regjeringens strategi (2015-2017). Regjeringen legger stor vekt på rollen frivillige organisasjoner kan spille i å redusere effektene av barnefattigdom.

-Økende sosiale forskjeller er en utfordring for samfunnet og frivilligheten. Organisasjonene har et ansvar for å bidra til samfunnsdeltakelse for de som faller utenfor og bidra til å redusere sosiale forskjeller, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Flere av tiltakene regjeringen nevner er støtte- og tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner som jobber direkte med å minske konsekvensene av barnefattigdom. Det vises også til samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge og regjeringens frivillighetserklæring, som begge nedfeller prinsipper for samhandling mellom det offentlige og frivilligheten.

-Vi er glade for at regjeringen ser at strukturelle grep er nødvendige i samarbeidet med frivilligheten. Når frivilligheten får bedre rammevilkår blir det lettere for alle å delta. Det sier seg selv at når frivillige organisasjoner må betale leie for bruk av kommunes lokaler og fortsatt får avkortet momskompensasjonen, må disse utgiftene hentes inn et sted, blant annet ved høyere deltakeravgift som spesielt rammer familier med dårlig råd, avslutter Brekke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring