Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten gir bedre folkehelse!

Publisert:
Oppdatert:
Hoie4 hoyopploselig

Fellesskapet er en av våre viktigste vaksiner, mener helseminister Bent Høie som i disse dager legger fram ny folkehelsemelding. Frivilligheten er selve hjørnesteinen i fellesskapet vårt.

Fellesskapet er en av våre viktigste vaksiner, mener helseminister Bent Høie som i disse dager legger fram ny folkehelsemelding. Frivilligheten er selve hjørnesteinen i fellesskapet vårt. Norge er verdensmestere i frivillighet, men vi må få flere til å delta – spesielt folk med lavere sosioøkonomisk status. Frivillighet er viktig for et levende lokalsamfunn og demokrati i velferdssamfunnet –og er dermed utslagsgivende for folkehelsen i Norge.

- Gjennom frivilligheten får folk kunnskap og kan bidra –og mange opplever fellesskap og mestring. Dette er bra for folkehelsen. Det offentlige bør kjenne til frivilligheten i sitt nærområde så vi kan få en enda større folkehelsegevinst. Derfor er det bra at den nye Folkehelsemeldingen setter fokus på frivillighet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

- Folkehelsemeldingen kunne imidlertid handlet enda mer om hvilken helsefremmende effekt frivilligheten har i seg selv og hvordan det offentlige bør bygge opp en bedre frivillighetspolitikk for å bedre folkehelsen, mener Brekke.

I en undersøkelse utført av Frivillighet Norge og KS sier bare 32 % av kommunene at de har en frivillighetspolitikk.

- Frivilligheten i Norge er en fantastisk ressurs og potensialet for større synergieffekter enorm, legger Birgitte Brekke til.

Folkehelseloven pålegger kommunene å samarbeide med frivillig sektor. KS og Frivillighet Norge er enige om oppskriften.

- KS og Frivillighet Norges samarbeidsplattform knesetter de viktigste prinsippene for et fruktbart samarbeid mellom kommunene og organisasjonene. Vi oppfordrer alle kommuner til å bruke dette som utgangspunkt og etablere samarbeid med den lokale frivilligheten, sier Birgitte Brekke.

Last ned den nye folkehelsemeldingen her. Vil du ha mer informasjon om dette? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Morten Skjæveland på 99314677 / mortens@frivillighetnorge.no

Foto: Bjørn Stuedal

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring