Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten må unntas fra løyveplikt – høringssvar til Drosjeutvalgets NOU

Publisert:
Høringssvar
Logoen til Det norske samferdselsdepartement
Frivillighet Norge har avgitt høringssvar til Drosjeutvalgets NOU.

Frivillige organisasjoner driver i mange tilfeller med transport. Det er viktig at regelverket klargjøres og at transport i regi av frivillige organisasjoner unntas fra krav om løyveplikt. Frivillighet Norge har avgitt høringssvar til Drosjeutvalgets NOU.

Drosjeutvalget har i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalget har levert en delutredning som nå har vært på høring.

Hvis man skal tjene penger på å drive persontransport i Norge må man ha transportløyve. Slik regelverket er utformet skiller det imidlertid ikke mellom kommersiell transport og transport i regi av frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge jobber med en kartlegging av transport i frivilligheten. Foreløpige funn viser at mange frivillige organisasjoner organiserer transport for mennesker som av ulike årsaker har behov for dette, men ikke kan benytte seg av det offentlige eller kommersielle transporttilbudet. Frivillighet Norge er svært bekymret for at dagens lovverk i praksis betyr at mange frivillige organisasjoner er underlagt løyveplikt.

Drosjeutvalget foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. Frivillighet Norge støtter at et slikt unntak innføres, og mener det bør gjelde også for kjøretøy registrert for over 9 personer.

Les hele høringssvaret fra Frivillighet Norge

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring