Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten og fremtiden

Publisert:
Oppdatert:
Zynk rapport
Analysen fra Zynk viser at frivillige organisasjoner blir oppfattet som autentiske og til å til å stole på. Foto: Zynk

Hvilke holdninger knyttes til frivillighet i den offentlige debatten, og hvilke trender har potensiale for å bli viktigere for frivilligheten i fremtiden?

Frivillighet Norge har fått Zynk analyse til å gjennomføre en stordata-analyse av samfunnstrender for å vurdere hvilke trender som vil påvirke frivilligheten i årene som kommer. Analysen tar for seg hvordan begreper brukes i det offentlige ordskiftet, hvilke ord de brukes sammen med og om disse er positivt eller negativt ladet.

Diskusjonen om demokrati ser ut til å være i endring. Mens rapporten peker på at begreper som valg, demokrati politikk og politikere vil bli mindre viktig og får mer negativ omtale, vil aktivisme, politisk engasjement og politisk deltagelse til å bli viktigere og omtales mer positivt. Dette vil kunne være med på å skape nye rom for politisk deltagelse. Selv om frivillige organisasjoner og frivillighet ikke i dag er sterkt knyttet til demokratiutvikling i det offentlige ordskiftet ligger det et potensial i å knytte frivilligheten til å motvirke polarisering, bygge tillit og å styrke demokratiet.

Ansvar for å ta vare på tilliten

Frivillige og ideelle organisasjoner har stor tillit i det norske samfunnet. Respons analyse peker på at ideelle organisasjoner nyter større tillit enn for eksempel stortinget og andre politiske institusjoner. Analysen fra Zynk viser at frivillige organisasjoner blir oppfattet som autentiske og oppfattes som å være til å stole på. Det gir både muligheter, og et ansvar for organisasjonene å opprettholde den høye tilliten. Oppfattelsen av at frivillige organisasjoner er ekte og til å stole på kan ødelegges om organisasjoner drives på en måte som trekker dette i tvil.

Sosiale møteplasser i fremtiden

Kultur er det begrepet som oftest knyttes til frivillighet og det gjenspeiler den store bredden av kulturfrivillighet som finnes. Rapporten finner også en klar kobling mellom ensomhet og frivillighet i den offentlige debatten. Det trekkes frem et stort potensial for å fremme frivillige organisasjoner som skaper av sosiale møteplasser, og at dette vil bli enda viktigere i årene som kommer. Analysen peker på at folkehelse blir et viktigere begrep i årene som kommer, og at allerede i dag er at frivilligheten er helsebringende godt etablert i det offentlige ordskiftet.

Rapporten, som også tar for seg temaer som integrering og velferdstjenester, er tilgjengelig her.

Som en del av prosessen med å lage ny frivillighetspolitisk plattform vil vi ha dine innspill på hva de viktigste sakene blir for frivilligheten i årene som kommer. Derfor har vi laget en kort undersøkelse for å få innspill vi vil bruke videre i prosessen som du finner her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring