Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens regjeringserklæring

Publisert:
Oppdatert:
Standard stortinget

Frivillighet Norge foreslår et kapittel om frivillighet til den kommende regjeringærklæringen.

Valget 2013 er avgjort og Frivillighet Norge takker de rødgrønne for samarbeidet og for innføringen av momskompensasjon. Samtidig mener vi det finnes nok frivillighetspolitiske utfordringer å ta tak i for den nye regjeringen. 

ressebildeirgitte.jpg

- I valgkampen har alle partiene etterlyst at frivilligheten skal vokse og utvikle seg videre. Nå er det viktig at å ta med organisasjonene på råd, slik at vi får en frivillighetspolitikk på frivillighetens egne premisser, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

Frivillighet Norge ønsker en tett dialog med regjeringen om frivillighetspolitikken de neste fire årene. En aktiv frivillighetspolitikk må bidra til vekst i de frivillige organisasjonene og til en høy frivillig deltakelse i befolkningen.

- Vi forventer at regjeringen vil føre en aktiv frivillighetspolitikk og at det nye Stortinget vil sørge for enda mer og bedre frivillighet. De frivillige aktørene er sentrale supplement og alternativ til
offentlige tilbud, samtidig som de er viktige møteplasser og talerør for store og små over hele landet, sier Brekke.

Uten frivillighet stopper Norge. Hele 79 prosent av befolkningen er medlem i en frivillig organisasjon. Det viser et stort engasjement for frivillig arbeid, noe den nye regjeringen må ta hensyn til. Her er vårt forslag til kapittel om frivillighet i den nye regjeringserklæringen. Den kan også lastes ned på pdf.

Mer og bedre frivillighet

Frivillighet er en av våre største verdier som samfunn. Frivillige organisasjoner gjør stor innsats, bidrar til samfunnsdeltakelse og er en viktig premissleverandør i utviklingen av samfunnet. Mange offentlige institusjoner, bærende ideer, verdier og arbeidsmetoder i samfunnet har røtter i frivillig sektor. Et mangfold av uavhengige frivillige organisasjoner er avgjørende for et levende demokrati og for at frivilligheten fortsatt skal fylle rollen som innovatører og som alternativ og supplement til offentlige tjenester.

Regjeringen skal føre en aktiv frivillighetspolitikk som skal stimulere til vekst i de frivillige organisasjonene og til høy frivillig deltakelse i befolkningen. Regjeringen vil sørge for at frivilligheten sikres forutsigbare og rettferdige vilkår i offentlige støtteordninger og regelverk, uten at det kommer i konflikt med organisasjonenes formål eller egenart.

Regjeringen vil

  • Etablere en prinsipperklæring for samspill med de frivillige organisasjonene slik at organisasjonene skal møte de samme holdningene, rutinene, definisjonene og kravene i hele staten
  • Forenkle dialog og samarbeid mellom staten og organisasjonene, blant annet gjennom å ferdigstille Frivillighetsregisteret og ta det i bruk som forenklingsverktøy i støtteordninger
  • Endre beløpsgrensene for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 100 000 kr for bedrifter og 20 000 kr for privatpersoner.
  • Etablere en robust ordning som refunderer all moms organisasjonene betaler på innkjøp til den frivillige virksomheten.
  • Øke andelen driftsstøtte av den totale statsstøtten som ytes til frivillige organisasjoner, og ta organisasjonene med på utformingen av alle nye prosjektstøtteordninger.
  • Videreutvikle satellittregnskapet for frivillig sektor og etablere et forskningsprogram for å øke kunnskapen om hva som bidrar til deltakelse, og om effekten av organisasjonenes arbeid i samfunnet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring