Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens rolle i et aldersvennlig samfunn

Publisert:
Oppdatert:
Frivillighet Norge arrangerte debatt på Tyholmen frivilligsentral
Frivillighet Norge arrangerte debatt på Tyholmen frivilligsentral tirsdagen under Arendalsuka 2019, om hva som skjer med velferden hvis de frivillige slutter å komme. Foto: Birgitte Heneide

Det var stinn brakke da Frivillighet Norge arrangerte debatt på Tyholmen frivilligsentral tirsdagen under Arendalsuka, om hva som skjer med velferden hvis de frivillige slutter å komme.

Ensomhet er definert som en stor folkehelseutfordring og andelen eldre i befolkningen vil øke raskt. Det er et mål å skape et aldersvennlig samfunn og i stortingsmeldingen Leve hele livet pekes frivilligheten på som en nøkkel for dette. Om regjeringen og kommunene mener alvor med å oppfordre frivilligheten til å yte et større bidrag, må de også bidra til at det blir mulig. Frivillighet Norge samlet et godt panel for å diskutere frivillighetens rolle i et aldersvennlig samfunn.

Trude Drevland, leder for Rådet for et aldersvennlig samfunn, mener frivillige reduserer faren for ensomhet og at kjennskapen til at alle kan bidra er avgjørende. Drevland er også opptatt av det offentlige ikke skal bli en konkurrent til de frivillige.

– Kommunene skal ikke drive med frivillighet eller rekruttere frivillige. Det skal organisasjonene gjøre, som har dette som fagfelt. Kommunene bør sørge for at vi har en god rekruttering til organisasjonene og legge til rette for disse, for eksempel legge til rette med transport, sa Drevland i debatten.

Videre er Drevland opptatt av at de frivillige må drives av lyst og ikke plikt

– Det må aldri bli slik at vi organiserer ihjel frivilligheten. Folk må ha lyst og ikke gjøre det av pliktfølelse. Frivilligheten må være glasuren på kaka, det som gjør samfunnet litt bedre, sa Drevland.

Samspill i eldreomsorgen

Paneldeltaker og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, tror ikke velferden forsvinner selv uten de frivillige fordi vi har - og skal fortsette å ha - et godt offentlig tilbud. Men hun mener vi trenger kommuner som forstår rollene mellom de frivillige og det offentlige og som stiller opp med ressurser slik at organisasjonene kan utløse mer frivillighet og flere aktivitetsvenner.

– Frivilligheten kan ikke "brukes". Den drives av motivasjon. Vi må være tydelig på hvilke oppgaver som er offentlige og hvilke som bør være frivillige. Og frivillighet er ikke gratis, vi må ha forutsigbare midler til lønn for å organisere de frivillige, sa Gerhardsen.

Hvordan kan frivilligheten bidra til et aldersvennlig samfunn?

Det var bred enighet i panelet om at frivillighet er et viktig tilskudd til en god eldreomsorg. Men et aldersvennlig samfunn handler om mer enn omsorg. Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, mener eldre en stor ressurs som de frivillige organisasjonene må jobbe aktivt med å rekruttere. Han tror digitaliseringen gir nye utfordringer i rekrutteringen av de eldre og at det offentlige må bidra til å finansiere arbeidet. Gerhardsen oppfordrer de frivillige organisasjonene til å se mangfoldet blant de eldre og inkludere alle inn i organisasjonene.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, trakk fram Lillann Fanuelsen fra Drammen som er frivillig i Åssiden Idrettsforening. Etter mange år som rektor på Åssiden Barneskole ble Lillan pensjonist. Hun har aldri vært engasjert i foreningsliv, og aldri noe spesielt i idretten, før hun i februar 2018 meldte seg inn i bydelsklubben Åssiden Idrettsforening. Nå er hun styremedlem med spesielt ansvar for verdiarbeidet i klubben.

– Frivillige organisasjoner som har eldre som målgruppe gjør masse godt arbeid, men eldre har mange ulike interesser og kan være avgjørende ressurser mange steder i frivilligheten. Jeg oppfordrer frivillige organisasjoner til å tenke på eldre i enda større grad i rekrutteringsarbeidet i årene som kommer. De kan tilføre både mer ressurser, kompetanse og perspektiver, sa Stian Slotterøy Johnsen.

Panelet bestod av:

  • Trude Drevland, Leder, Rådet for et aldersvennlig samfunn
  • Mina Gerhardsen, Generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Kristin Ruud, Generalsekretær, Seniornett

Generalsekretær i Frivillighet Norge sitter også i Rådet for et aldersvennlig Norge.

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag både for deg som har lyst til å engasjere deg og for deg som søker frivillige. https://om.frivillig.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring