Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens spørretime

Publisert:
Oppdatert:
Fri Sprretime2014 Per Olaf Lundteigen Foto Espen Faugstad

Meld dere på Frivillighetens spørretime 15. juni, for å få stille stortingspartiene spørsmål som opptar dere!

VELKOMMEN TIL SPØRRETIME!

Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetens spørretime 15. juni. Her får din organisasjon muligheten til å stille partiene på Stortinget spørsmål som opptar dere.

Alle partiene på Stortinget er invitert til å delta. I fjor deltok Audun Lysbakken (SV), Trine Skei Grande (V), Arild Grande (Ap), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) Per Olaf Lundteigen (Sp), Svein Harberg (H), Morten Stordalen (FrP) og Une Aina Bastholm (MDG).

Konseptet

I år har vi gjort formatet likere den ordinære spørretimen slik at organisasjonene leser opp sine egne spørsmål for å skape interaksjon mellom salen og politikerne. I tillegg får politikerne bedre tid til å svare på hvert spørsmål.

Når organisasjonene melder seg på sender dere også inn spørsmålene dere vil stille og hvilke partier dere vil skal svare. Hver organisasjon kan sende inn opptil tre spørsmål til tre forskjellig partier. Spørsmålene kan ikke være lengre enn 500 tegn inkludert mellomrom.

Eksempler på spørsmål:

  • Til Høyre: Hvordan vil dere sørge for at frivillige organisasjoner får økte frie midler?
  • Til KrF: Hvor høyt prioriterer dere frivillighetspolitikk i forhandlinger med regjeringspartiene?

Frivillighet Norge arrangerer en spørsmålsworkshop hvor man kan få hjelp til å formulere gode spørsmål 2. juni kl. 17.00 hos Frivillighet Norge. Dette er et tilbud til de som ikke er helt sikre på hva de vil spørre politikerne om, eller hvordan de best kan formulere seg.

Sekretariatet i Frivillighet Norge lager en fordeling av alle innkomne spørsmål slik at alle partiene blir stilt spørsmål og alle organisasjonene får stille minst ett av sine spørsmål. Vi vil forsøke å få til en fordeling der hvert parti får omtrent like mange spørsmål (7 hver), men dette avhenger av spørsmålene som kommer inn.

Hvem som skal svare på hvilke spørsmål vil bli sendt ut i forkant av arrangementet til både organisasjonene og politikerne.

Organisasjoner som vil delta må send oss navn på organisasjon og deltakeren som stiller, i tillegg til spørsmålene dere vil stille under arrangementet, innen 1. juni til mortenj@frivillighetnorge.no. Send også påmelding til spørsmålsworkshop samme sted.

Det er 40 plasser på arrangementet. De som melder seg på først får plass.

Tentativt program:

08:30-09:10 Registrering

09:10-09:15 Velkommen v/ Birgitte Brekke. Gjennomgang av rammene for arrangementet.

09:15-09:30 Politiker 1

09:30-09:45 Politiker 2

09:45-10:00 Politiker 3

10:00-10:15 Politiker 4

10:15-10:30 Pause

10:30-10:45 Politiker 5

10:45-11:00 Politiker 6

11:00-11:15 Politiker 7

11:15-11:30 Politiker 8

11:30-11:35 Avslutning Birgitte Brekke

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring