Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetens viktigste sak blir igjen nedprioritert av regjeringen

Publisert:
Oppdatert:
BH15237 Edit liten web2

Regjeringen ser bort fra formuleringene i egne partiprogram og Stortingets vedtak fra juni og underfinansierer momskompensasjon for frivillige organiasjoner for fjerde år på rad.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,35 mrd. kroner til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at bevilgningen er justert for forventet lønns- og prisvekst. Dermed får organisasjonene en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad.

– Ordningen er allerede underfinansiert, og momskompensasjonen blir i år trolig avkortet med rundt 28 prosent, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Dersom vi antar at søknadsmengden vil øke med ca. 8 prosent neste år, som er et konservativt anslag basert på tidligere års økninger, så betyr dette at vi får en avkortning på 32 prosent.

– Det er ikke holdbart og i strid med Stortingets nylige vedtak, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Samtlige partier på Stortinget stilte seg 20. juni i år bak følgende vedtak:

”Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.”

– Når et samlet Storting vedtar at momskompensasjonsordningen skal styrkes, er det svært kritikkverdig at regjeringen få måneder senere legger frem et statsbudsjett der ordningen svekkes, fortsetter Johnsen.

I statsbudsjettet legger regjeringen ikke fram noen opptrappingsplan for ordningen, men skriver at ”rammene for tilskuddsordningen vurderes i de årlige budsjettprosessene”.

Statsbudsjettet i strid med regjeringspartienes egne programmer for 2017-2021

Høyre skriver i sitt program for 2017-202 at de vil: ’sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner.’ FrP skriver i sitt prinsipprogram for 2017-2021 at ’Den ideelle virksomheten til frivillige lag og organisasjoner skal være momsfri.’

– Statsbudsjettet gir ikke frivilligheten en god og forutsigbar momskompensasjonsordning, men derimot en svekket og uforutsigbar ordning. Vi er enda lenger unna målet om 100 prosent momskompensasjon. Det kan nesten virke som et arbeidsuhell, i og med at regjeringen ikke tar hensyn til regjeringspartienes egne programformuleringer, fortsetter Johnsen

Håper på Venstre og KrF

Både Venstre og KrF har programfestet at de vil innføre full momskompensasjon. KrF skriver i sitt stortingsprogram for 2017-2021 at de vil: ’gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms.’ Venstre skriver i sitt stortingsvalgsprogram for 2017-2021 at de vil: ’trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent og vurdere en til- svarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg.’

– Under vår markering foran Stortinget understreket Knut Arild Hareide at vi ikke kan skattlegge dugnad. Nå må vi stole på at Krf, Venstre og de andre partiene på Stortinget legger press på regjeringen i budsjettforhandlingene, og hjelper regjeringen med å oppfylle sine egne løfter. Her har opposisjonen en mulighet til å påvirke budsjettet på en måte som vil komme hele samfunnet til gode, avslutter Slotterøy Johnsen.

Bilde: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring