Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetsmelding vedtatt i Oslo

Publisert:
Oppdatert:
Osloradhus

Frivillighet Norge gratulerer hovedstaden med ny frivillighetspolitikk.

Stadig flere store og små kommuner ser behovet for å sette samspillet med frivilligheten i system gjennom å vedta en frivillighetspolitikk. Etter en lang prosess, som ble initiert av det forrige byrådet, har Oslo nå fått en ny frivillighetspolitikk.

- Det er all grunn til å gratulere Oslo kommune med den nye frivillighetspolitikken, som er enstemmig vedtatt av bystyret. Den legger grunnlaget for at kommunen og frivilligheten sammen kan løse mange av utfordringene byen står overfor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har gitt innspill til Oslo kommune underveis. Frivillighet Norge samarbeider også med Oslo kommune om rekrutteringsportalen frivillig.no, som er basert på den tidligere frivillighetsportalen i Oslo.

Frivillighetsmeldingen Engasjement og deltakelse – Frivillighet i Oslo 2016 har som ambisjon å øke satsningen på lokalmiljøene der koordinering, forenkling og samhandling med frivillig sektor står sentralt. Dette er sentrale elementer i en kommunal frivillighetspolitikk og kommer blant annet til uttrykk i Frivillighet Norges 10 frivillighetspolitiske bud.

I frivillighetsmeldingen kommer det blant annet frem at kommunens ansvar er å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, samt bidra til økt rekruttering av frivillige og flere tilgjengelige lokaliteter for frivillig aktivitet. Kultur- og utdanningskomiteen har i sin innstilling i tillegg kommet med en rekke merknader som gir føringer for oppfølgingen av frivillighetsmeldingen. Frivillighet Norge er spesielt glad for at komiteen ber byrådet oppfordre bydelene til å utarbeide lokale frivillighetsmeldinger.

- Slik vi oppfatter det er det blitt lagt til rette for at et stort mangfold av de frivillige organisasjonene har kunnet bidra med innspill i utarbeidelsen av frivillighetsmeldingen. For å fungere må frivillighetspolitikken utarbeides i samspill med frivilligheten, så dette er et godt utgangspunkt nå som politikken skal settes ut i livet, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Les frivillighetsmeldingen her:

https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=B&caseno=1071578&dayno=366&Year=2016-12-14&db_source=2

Les Kultur- og utdanningskomiteens merknader her:

https://www.oslo.kommune.no/dok/Kultur-%20og%20utdanningskomiteen/2016_11/1171700_2_1.PDF

I følge Institutt for samfunnsforskning representerer frivillig sektor i Oslo 13 000 årsverk med en verdiskapning på om lag syv mrd. kroner. Oslo er en by med sterk befolkningsvekst, noe som både gir utfordringer og muligheter. Hovedstadens frivillighet gjenspeiler byen: den er stor, utbredt og mangfoldig. Byregjeringen ønsker en fortsatt sterk, levende og mangfoldig frivillig sektor. Kommunen skal tilrettelegge og være støttespiller for et selvstendig og uavhengig sivilsamfunn.

Foto: Oslo kommune

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring