Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetsregisteret videreutvikles

Publisert:
Oppdatert:
Kulturdepartementet

Kulturdepartementet positive til å sette i gang pilotprosjekt for å videreutvikle Frivillighetsregisteret etter innspill fra Frivillighet Norge.

KUD varsler nå et treårig prosjekt, og har mål om at registrene skal ha klare formål med relevant og riktig data, at innrapportering av data skal være enklest mulig for organisasjonene, at frivillige organisasjoners medlemsregistre skal kunne kommunisere med offentlige registre og at registrene og data fra disse kan på best mulig måte benyttes av forvaltningen og andre.

Utviklingen er delt i ti deler. Blant disse er integrasjon av organisasjonenes medlemsregistere med Frivillighetsregisteret og muligheten for å hente ut søknadsdata for underledd i forbindelse med sentralledds søknad om momskompensasjon. Det er framsatt flere forenklingstiltak med den målsetning at flere offentlige etater skal bruke Frivillighetsregisteret.

- Vi er glad for dette initiativet, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge. - Med litt videreutvikling kan frivillighetsregisteret bli et enda viktigere verktøy for å organisere og tilgjengeliggjøre kunnskap om frivillig sektor, forenkle dialogen mellom frivilligheten og det offentlige og for utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge ser fram til å bidra videre i denne prosessen, understreker hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring