Hopp til hovedinnholdet

Fullsatt sal på Møteplass folkehelse

Publisert:
Oppdatert:
Foto Birgitte Heneide BH29739

Med temaet "Mangler vi rom for samskaping?" avholdt Frivillighet Norge en fulltegnet konferanse om folkehelse. Folkehelseminister Åse Michaelsen var blant innlederne.

Samskaping trekkes frem som løsning på hvordan kommunen kan møte økende folkehelse- og velferdsutfordringer. Det handler om å involvere og samspille med innbyggerne om tjenester og om å møte og tilrettelegge for initiativ fra sivilsamfunnet. Det forventes mer samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunene på folkehelseområdet.

Regjeringen har varslet en ny folkehelsemelding, der prinsippet om å forebygge der man kan, og reparere der man må, ligger til grunn. Hvilke aktører må på banen for at kommunen og frivilligheten skal kunne samskape og forebygge mer? Hvilke modeller må vi jobbe etter for å gjøre hverandre gode? Hvilke utfordringer følger med samskaping.

Disse og flere spørsmål ble tatt opp på Møteplass Folkehelse, en arena for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om å bedre folkehelsen. Gjennom å dele erfaringer og kunnskap om hverandres arbeid øker vi mulighetene for mer samskaping.

Konferansen er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge. Konferansen var fulltegnet med over 200 deltakere.

Folkehelseminister Åse Michaelsen åpnet konferansen og innlegget hennes ble godt mottatt. Hun snakket om viktigheten av satsing på folkhelse lokalt. Her kan du lese hele innlegget, som ble etterfulgt av en samtale mellom Michaelsen, Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og Heikki Holmås, styreleder i Frivillighet Norgee.

Konferansen ble ledet av Asta Busingye Lydersen, og hadde eksempler på samarbeidserfaringer fra kulturlivet, verdien av deltagelse, opplevelser og mestring for helse og livskvalitet.
Eugene Guribye, forskningssjef ved Agderforskning, holdt innlegg og avsluttende panelsamtale med bidragsyterne.

Blant dem var operasjef Kari Standal Pavelich ved Opera Nordfjord, som fortalte om 20 år i samspill med lokalsamfunnet. Norges Husflidslag snakket om eksempler på samskaping mellom husflidslag og bydeler i Oslo.

Det var parallellsesjoner om den kommende folkehelsemeldingen og kulturmeldingen i tillegg til en statusoppdatering på folkehelseprogrammet.

Vilde og Anna som vant MGP Junior i 2016 stod for underholdningen.

Se streamen fra konferansen her

Les hva vår generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen samskaping her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring