Hopp til hovedinnholdet

Fylkeskommunalt fagnettverk for frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Hender som holder frem en vaffel i papir
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har siden 2020 arrangert faglige nettverk for ansatte i fylkeskommuner som arbeider med frivillighet. Fredag 18. april møttes representanter fra åtte fylker til digitalt møte.

Helse- og omsorgsdepartementet var invitert for å fortelle om Folkehelsemeldinga, som ble lansert i slutten av mars. I sin innledning la de vekt på kommunen, fylkeskommunens og frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra fylkene.

Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge orienterte om arbeidet med økt deltagelse i frivilligheten, og hvordan vi kan samarbeide med kommuner om å bidra til å øke deltagelsen i frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge kan blant annet bidra med kunnskapsgrunnlag, drift og utvikling av rekrutteringsverktøy, kommunikasjonstiltak og kampanjer rettet mot målgrupper i befolkningen og kurs og konferanser.

Møtet ble avsluttet med en runde med erfaringsdeling fra fylkene. Seks fylker har nå formaliserte samarbeidsavtaler med Frivillighet Norge. Blant dem er Vestland, som har satset mye på frivillighet de siste årene. De har blant annet en nylig evaluert frivilligstrategi i fylket, og arbeider med å stimulere kommuner til å utarbeide frivillighetspolitikk blant annet gjennom tilskudd til kommuner. Flere fylker har eller skal etablere ordninger for at kommuner kan søke på midler for å utarbeide frivillighetspolitikk. Flere gjør det i samarbeid med Frivillighet Norge.

Det pågår arbeid med frivilligstrategi i flere fylker. Noen fylkeskommuner arbeider med å finne gode måter å videreføre tiltak og politikk i samarbeid med frivilligheten når fylkene splittes opp igjen etter sammenslåingen.

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring