Hopp til hovedinnholdet

Generalsekretær Birgitte Brekkes innlegg på Topplederkonferansen

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norges generalsekretær Birgitte Brekke skisserte noen av den senere tids utviklingstrender da hun ønsket deltakerne på Topplederkonferansen velkommen.

Velkommen alle sammen!

Generalsekretær Birgitte Brekke ønsket velkommen til Frivillighet Norges Topplederkonferanse.

For 6. år på rad arrangerer Frivillighet Norge konferanse for lederne i frivillig sektor. Ikke noe annet sted kan du treffe så mange frivillige organisasjoner samtidig som her i dag!

I år står mer enn 240 navn på deltakerlista. Og jeg er spesielt glad for at vi har mange minoritetsorganisasjoner med oss på konferansen i år. Grip anledningen! Knytt nye kontakter!

Samarbeid mellom tradisjonelle norske organisasjoner og minoritetsorganisa-sjoner er et svært viktig bidrag til et inkluderende Norge!

Tema for konferansen i år er den Nordiske frivillighetsmodellen. Finnes den om 10 år?

Den nordiske frivillighetsmodellen har en rekke kjennetegn. Dette har vi invitert Per forsker Per Selle til å beskrive nærmere.

Ivan Cooper fra Irland vil bidra til at bildet blir tydeligere gjennom å sette opp en kontrast.

Nordisk frivillighet er dominert av organisasjoner i kultur og fritids-segmentet. Vi har rekordhøy deltakelse fra et bredt lag av befolkningen, stor grad av frivillig innsats, og er relativt økonomisk uavhengig av det offentlige, i forhold til det som gjelder for resten av Europa.

Statistisk Sentralbyrå opplyste før jul at verdiskapingen i frivillig sektor har økt med 9 milliarder de siste to årene, til svimlende 101 milliarder kroner. Altså mer enn halvparten verdiskapningen i industrien.

Frivilligheten er arvesølvet vårt. Som vi må forvalte klokt og videreføre til nye generasjoner. På denne konferansen vil vi derfor sette søkelys på hvilke verdier vi som sektor vil ha med oss inn i framtiden, for å sikre vekst i frivilligheten.

Vi som er aktører i sektoren engasjerer oss stadig i nye temaer og oppgaver. Vi søker også hele tiden etter nye og bedre rekrutteringsmetoder, inntektskilder, måter å organisere - og styre arbeidet vårt på. Vi skjeler til offentlig sektor, næringslivet og til utlandet for å finne nye løsninger. Og mulighetene er mange!

IllustrasjonhovedtemaTK13

I senere år har vi for eksempel sett vekst i

- profesjonaliseringen i sektoren

- spontanfrivilligheten

- ulike former for næringslivssamarbeid

- nye medlemskapsformer

I løpet av konferansen vil vi få eksempler fra 4 organisasjoner som har gjort ulike valg. Valgene frivillige organisasjoner tar er med å påvirke sektorens framtid.

Også politikerne har et ansvar for å forvalte arvesølvet som frivilligheten representerer. De må føre en helhetlig frivillighetspolitikk, som sikrer sektoren gode rammebetingelser for vekst.

Derfor har vi invitert kulturministeren til å samtale med styrelederen vår, Helen Bjørnøy, om dette. Og til slutt i dag møtes partitoppene fra Stortinget til debatt om temaet.

Akkurat som næringslivet består av flere ulike næringer, består frivillig sektor at av en rekke organisasjoner med ulike arbeidsfelt. Vi har organisasjoner for funksjonshemmede, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrett, kulturvernorganisasjoner og osv.

Til tross for at det fins mange ulike næringer i næringslivet, har norske regjeringer lenge ført en overordnet næringspolitikk. Et av de viktigste bidragene regjeringen kan gi for å sikre vekst i frivilligheten i framtiden, er å realisere løftet om å etablere og gjennomføre en helhetlig frivillighets- politikk.

Frivilligheten må anerkjennes som en egen samfunnssektor, og det må etableres prinsipper for samarbeid mellom organisasjonene og det offentlige, som forplikter sektordepartementene. Målet for politikken må være å stimulere til vekst i en uavhengig og mangfoldig frivillighet.

Med disse ordene avslutter jeg min velkomsthilsen til dere og lar resten av programmet begynne.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring