Hopp til hovedinnholdet

Generalsekretærfrokost med gode tips for Arendalsuka

Publisert:
Oppdatert:
Øystein Djupedal
Øystein Djupedal, leder for programkomiteen for hovedprogrammet for Arendalsuka 2019. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Hvordan kan vi skape større rom for frivilligheten under Arendalsuka 2019, var tema på Frivillighet Norges generalsekretærfrokost. Etter Arendalsuka i år uttrykte mange organisasjoner et ønske om å få frivilligeten inn på flere debattscener.

Frivillighet Norge ba om tilbakemeldinger fra våre medlemsorganisasjoner om hvordan vi kan fremme felles innspill, tilrettelegge og skape mer samspill.

Frivillighet Norge har deltatt i mange år og har sett stor aktivitet blant organisasjoner og stor synlighet for frivilligheten under Arendalsuka. Likevel har mange organisasjoner tatt kontakt, og uttrykt at det er ressurskrevende å delta, stor konkurranse om oppmerksomheten og lite synlighet på Arendalsukas hovedprogram.

Arendalsuka informerte

Vi hadde invitert Øystein Djupedal, leder for programkomiteen for hovedprogrammet til generalsekretærforkosten. Han fortalte at av over 1000 arrangement i 2018 var 750 debatter uten deltakelse fra politikere. Dette viser at Arendalsuka er en bred arena for mange ulike aktører.

- Det er veldig smart å gå sammen med andre organisasjoner og lage et større arrangement. Vi tenker på frivilligheten, men det er et trangt nåløye.

Han presiserer også at man må tenke større en egen organisasjon og eget budskap, og fokusere på de store politiske temaene i vår tid. Budskap som skal få innpass på hovedprogrammet må være spisset og ha en politisk kontekst, slik at man klarer å fylle en sal med 700 personer og få flere tusen mennesker til å følge en nettstreaming av arrangementet.

- Vårt mål er ikke å bli større, i år hadde vi 24 samtaler og debatter på hovedprogrammet. Det blir for mye. Målet er å ha under 20 neste år.

En programkomite på tre personer bestemmer hva som kommer på hovedprogrammet. I år var ca. 10 av temaene resultat av innspill til komiteen. Fristen for å sende innspill er 1. november.

Innspill til programkomiteen sendes via et skjema som finnes på Arendalsuka sin nettside. Djupedal understreker at det er viktig å ikke sende mange forslag i et skjema, da det er tungvint og rotete å gjennomgå for programkomiteen. Har man flere innspill så sender man flere separate skjemaer.

Vi må tenkte bredt

Leder for samfunnskontakt i Den Norske Turistforening, Katrine Gramnes delte erfaringer og anbefalinger for å bli mer synlig under Arendalsuka.

- Det er en fantastisk arena for frivillige organisasjoner, men samtidig må man ha en agenda for egen deltakelse. Hva skal vi der? Hvem ønsker vi å møte? Hva ønsker vi å oppnå?

Gramnes oppmuntret organisasjonene til å tenke alternativt rundt hvilke typer aktiviteter man ønsker å arrangere, om hva som kan skape mer synlighet og fremme budskapet på en effektiv måte.

- Man må løfte blikket og se det store bildet. Er arrangementet bredt nok til å fange interesse fra journalister og politikere?

Gramnes peker på verdien av å delta på andres arrangementer for å knytte kontakter og utvide sitt nettverk.

- Det er viktig å etablere kontakter og se verdien av å treffe nye aktører og bli kjent. Dette kan man inkludere i det øvrige arbeidet med påvirkningsarbeid innad organisasjonen, avslutter hun.

Innspill fra medlemsorganisasjonene

Frivillighet Norge skal sende innspill til hovedprogrammet for Arendalsuka og i den anledning ba vi våre medlemsorganisasjoner om å komme med innspill og kommentarer under generalsekretærfrokosten.

Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Krohn, foreslo at man tar opp det store spørsmålet om hvordan man bevarer demokratiet i populismens tid, da dette er et tema som berører hele Norden i dagens politiske klima.

Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening, uttrykte at man må tørre å spisse tema for å skape debatt og fremheve de ideologiske skillelinjene.

Kai Roger Vatne i Noregs Ungdomslag oppfordret store organisasjoner, om å inkludere mindre organisasjoner når de planlegger temaer, som for eksempel de som driver med folkedans og teater i diskusjoner om fysisk aktivitet.

Flere nevnte psykisk helse som et viktig tema. Rune Helland i Mental Helse trakk frem potensialet i bedre samspill mellom offentligheten, frivilligheten og næringslivet.

Dette ble støttet av Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede, som ønsker debatt om unges helse, deltakelse og troen på demokratiet.

- Frivilligheten har en rolle i debatten slik at man får et mangfoldig perspektiv. Mange grupper i ungdomsgenerasjonen har utfordringer, og kan representeres av frivilligheten.

Lag plass til alle

I diskusjonen kom det også frem at mange av arrangementene på Arendalsuka ikke var tilgjengelige for alle. Djupedal understreket at arrangementene på hovedprogrammet er tilgjengelige for alle. Arendalsuka har ikke kontroll over alle lokaler i byen og oppfordringen om å tilrettelegg må gå til alle, også de frivillige organisasjonene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring