Hopp til hovedinnholdet

Gjør det enkelt å bidra!

Publisert:
Oppdatert:
Skjermdump av Caritas oppdrag på Frivillig.no
Caritas fikk 85 henvendelser på få dager med synlighet for å engasjere seg på Frivillig.no. (Skjermdump)

Myndighetene forventer flyktninger fra Ukraina til Norge. Mange ønsker å bidra, og vi opplever at flere søker etter oppdrag på Frivillig.no. Frivillighet Norge oppfordrer organisasjonene til å synliggjøre sine aktiviteter slik at det blir lett for de som vil hjelpe å finne et sted å engasjere seg.

Mange har allerede kommet til Norge, og det forventes svært mange flere flyktninger fra Ukraina de neste ukene. Det etableres nå mottakssentre flere steder i landet og de aller fleste som kommer fra Ukraina er kvinner og barn.

– Vi ser et fantastisk engasjement i befolkningen for å hjelpe flyktningene. Frivillige organisasjoner spiller viktig rolle gjennom å organisere frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

En av erfaringene fra flyktningsituasjonen i 2015 og 2016 var at koordinering av frivillige var utfordrende. Det er vanskelig for folk å vite hvilke konkrete behov de kan bidra til å løse.

På Frivillig.no kan organisasjoner synligjøre mulighetene, og gjøre det enklere for de mange som ønsker å bidra.

Caritas har på få dager fått inn 85 nye henvendelser gjennom Frivillig.no. Nå er det er behov for mange flere slike oppdrag rundt omkring i landet slik at alle som leter finner et sted å engasjere seg.

– For de mange som nå ønsker å bidra, er det viktig å vise vei til organisasjonene slik at hjelpen blir mest mulig effektiv og får trygge rammer, sier Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge vil framover markedsføre oppdrag og organisasjoner knyttet til flyktninger og situasjonen i Ukraina, og vi oppfordrer organisasjoner til å bruke Frivillig.no aktivt.

Felles råd fra Frivillighet Norge og KS

Både kommunen og de ulike mottakene har et ansvar for å legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra med aktiviteter og tilbud til flyktninger. Alle mottak skal ha en frivillighetskoordinator som lag og foreninger kan kontakte om de ønsker å tilby aktiviteter for beboere.

– Frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter og møteplasser både i og utenfor mottakene som kan bidra til å skape et godt møte med Norge og lokalmiljøet, for de som nå kommer til landet. Dette krever godt samarbeid mellom organisasjonene, de som driver mottakene og kommunene, sier Slotterøy Johnsen.

KS og Frivillighet Norge har laget råd til kommuner om samarbeid med frivillige organisasjoner i forbindelse med mottak av flyktninger.

–Det vil være behov for både målrettede aktiviteter i mottak og tilrettelegging for å inkludere flyktninger i alt fra fotballag og speidergrupper til korps og sanitetslag. Erfaringer fra 2015 og 2016 er blant annet at noen av de mottakene som fungerte best var de som samarbeidet med en stor bredde av lokale lag og foreninger, sier Slotterøy Johnsen.

Mange av de som kommer er barn, og Ungfritid.no er et gratis verktøy for å synliggjøre fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner.

Du kan lese rådene fra KS og Frivillighet Norge her.

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring