Hopp til hovedinnholdet

Gjør som Lier kommune - Sats på frivilligheten!

Publisert:
Oppdatert:
11 TE Mlierdagene 06 31 IMG 7

Lier kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å videreutvikle sin frivillighetspolitikk i løpet av 2015. Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner som ønsker å etablere eller utvikle sin frivillighetspolitikk om å ta kontakt.

Lier kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å videreutvikle sin frivillighetspolitikk i løpet av 2015. Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner som ønsker å etablere eller utvikle sin frivillighetspolitikk om å ta kontakt. Vi er bare noen tastetrykk unna. Ta gjerne kontakt med politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad på mail: bjorn@frivillighetnorge.no eller på telefon 909 79 955 hvis du ønsker mer informasjon om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk i din kommune.

Frivillighet Norge tok temperaturen på samarbeidet mellom frivillighet og kommune ved å besøke Lierdagene den den første helgen i juni.

Kommunens kulturkontor er sentral i organiseringen av Lierdagene og har ansvaret for samarbeidet med foreningene.

-Kommunen er avhengig av at det finnes et aktivt og levende foreningsliv i Lier. Dette er av helt grunnleggende betydning for å skape et inkluderende og levende lokalsamfunn som folk trives i, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

- Vi har flere møteplasser der kommunen og frivilligheten kommer sammen og vi samarbeider tett om mange arrangementer. Vi føler vi har gjort mye riktig så langt. Lierdagene er et eksempel på samarbeid mellom frivillige og kommunen, men vi ønsker jo å utvikle samarbeidet videre og nå er vi klare for å gjøre nye grep i frivillighetspolitikken.

Frivillighet Norge er en kompetansebase på frivillighet og tilbyr kommuner som ønsker mer kunnskap på frivillighetspolitikk et eget kompetansehevende opplegg. Opplegget er kostnadsfritt for kommunene.

- Vi er glad for at vi kan bistå Lier kommune i videreutviklingen av sin frivillighetspolitikk - sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge og fortsetter:

- Lier kommune har gjort mange av de riktige grepene for å utvikle en god dialog med frivilligheten. Dette vil danne et godt grunnlag når de nå ønsker å etablere en enda tettere dialog med frivilligheten i utarbeidelsen av en konkret tiltaksplan for hvordan kommunen kan legge forholdene enda bedre til rette for vekst og utvikling for foreningene.

Møter både politikerne og foreningene

Alle de politiske partiene var representert på egen stand på Lierdagene og svarte positivt på at de var opptatt av å legge til rette for frivilligheten i Lier. Frivillighet Norge skal både møte politikerne i kommunestyret og gjennomføre et arrangement der alle typer lag og foreninger i Lier kommune er invitert. Her fokuserer vi på frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av lokalsamfunnet og verdien av samarbeid mellom foreninger og med kommunen. Det gjennomføres en kafedialog der foreningene kan komme med innspill til en konkret tiltaksplan for hvordan kommunen kan legge forholdene til rette for vekst og utvikling for foreningene.

Frivillighet Norge vil oppfordre foreningene til å danne en bredt sammensatt referansegruppe som kan jobbe videre med innspillene og tiltaksplanen. Kulturkontoret vil følge opp og koordinere referansegruppen etter Frivillighet Norges besøk.

Foto: Benedikte Håkonsen, Lierposten

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring