Hopp til hovedinnholdet

Gjennomslag for opptrappingsplan for momskompensasjon

Publisert:
Oppdatert:
Storting

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ber regjeringen om å legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen.

I mai foreslo representanter fra Senterpartiet å fullfinansiere momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner og å rettighetsfeste ordningen. Nå er saken ferdigbehandlet i Familie- og kulturkomiteen og innstillingen er klar.

Oppsummeringen er veldig kort og kommer fra en samlet komite: «Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan, og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.»

Hele innstillingen kan leses her.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, roser komiteen.

- Vi er veldig glade for at en samlet Familie- og kulturkomite nå ber regjeringen om å legge fram en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen. Underfinansiering har de siste årene i praksis ført til en økt skattlegging av frivilligheten, og denne utviklingen kan ikke fortsette. Nå ligger ballen hos regjeringen som må følge opp i forbindelse med statsbudsjettet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Som en del av saksbehandlingen har komiteen bedt om en uttalelse fra Kulturministeren. I denne uttalelsen hevder statsråden at innføring av en rett til full momskompensasjon vil innebære mer byråkrati for frivilligheten. Her er Frivillighet Norge uenig.

- Dette framstår som en avsporing. Vi har forslag til hvordan innføring av rett til full momskompensasjon kan løses på en enkel og ubyråkratisk måte. Til syvende og sist handler denne saken om at politikerne må vise at de har vilje til å prioritere frivilligheten når det virkelig gjelder, nemlig i budsjettbehandlingen, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Brevet omtaler også forslaget om å innføre momskompensasjon for organisasjonseide bygg som brukes i den frivillige virksomheten. Det refereres til at ”Frivillighet Norge har bedt om at momskompensasjonsordningen gjennomgås for å sikre mer midler til små organisasjoner. Dette forslaget vil bidra til å øke forskjellen mellom store og små organisasjoner.”

- Frivillighet Norge har bedt om at ordningen skal utformes slik at momskompensasjonen i størst mulig grad treffer momsutgiftene i frivilligheten, i tråd med ordningens formål. Når det gjelder bygg mener Frivillighet Norge at den beste løsningen er å innføre en egen ordning for momskompensasjon for frivillighetseide bygg, slik at disse byggene, som er avgjørende for at den frivillige aktiviteten skal finne sted, likebehandles med idrettsanlegg, sier Stian Slotterøy Johnsen

Forslaget skal nå behandles i Stortinget, og foreløpig dato for denne behandlingen er 20. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring