Hopp til hovedinnholdet

Gjennomslag i forslaget til ny pengespillov

Publisert:
Oppdatert:
Eksteriørbilde av Stortinget

Kulturkomiteens innstilling til forslaget om ny pengespillslov er nå klar. Den gir Frivillighet Norge gjennomslag for vårt innspill, og vil kunne føre til at flere frivillige organisasjoner blir lotteriverdige.

I lovforslagets § 19 foreslo Kulturdepartementet noen vilkår for hva overskuddet fra pengespill som tilbys av frivillige organisasjoner, skulle brukes til. Blant vilkårene var «å finansiere oppgaver som ved lov er lagt til offentlige organer eller virksomhet som utføres av eller på vegne av offentlige organer eller kommer det offentlige til gode».

Frivillighet Norge spilte inn at vi mente formuleringen «eller kommer det offentlige til gode» burde strykes. Dette begrunnet vi med at de fleste oppgaver frivilligheten gjør, kommer det offentlige til gode.

Understreker frivillighetens viktige samfunnsbidrag

Kulturkomiteens innstilling er nå klar, og de støtter Frivillighet Norges forslag.

«Fleirtalet ser at mykje av verksemda som blir driven av frivillige organisasjonar, faktisk kjem det offentlege til gode, og meiner teksten i lovforslaget § 19 blir for kategorisk. Fleirtalet vil understreke organisasjonane sine viktige bidrag i samfunnet», står det i innstillingen.

Flere kan få tillatelse til pengespill

Høyres medlemmer i Kulturkomiteen presiserer at dette vil føre til at flere organisasjoner vil kunne få tillatelse til å drive pengespill, for eksempel organisasjoner som supplerer offentlige tilbud innen rusomsorg, eldreomsorg og rehabilitering etter soning. Medlemmene forutsetter at ordlyden ikke er til hinder for et godt samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige.

Se Frivillighet Norges opprinnelige høringsinnspill her

Se Frivillighet Norges innspill til muntlig høring i Kulturkomiteen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring