Hopp til hovedinnholdet

Gjensynsglede for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Foto: Frivillighet Norge
Foto: Frivillighet Norge

Lørdag den 25. september inviterte Frivillighet Norge minoritetsorganisasjoner til en fysisk kurssamling, på Sentralen i Oslo Sentrum. Kursdagen inneholdt alt fra faglig påfyll som minikurs i organisasjonsdrift, til det å bli kjent med samarbeidspartnere.

Utveksle erfaringer

Kurssamlingen besto av hele 40 deltakere, som hver kom fra ulike organisasjoner. Et av formålene med å arrangere denne dagen, var å skape en møteplass der organisasjonene kunne treffe hverandre igjen, utveksle ideer og få motivasjon til å komme i gang igjen.

I minikurset organisasjonsdrift ble det stilt spørsmål om hvordan organisasjoner kan skape gode samarbeid med andre. Noen av deltakerne uttrykte at enkelte samarbeid blir mer en enveis-prosess, hvor en ikke får muligheten til å utveksle erfaringer og kompetanse.

Heldigvis finnes det mange solskinnshistorier. En person som har erfaring med gode samarbeid, og var til stede på kurssamlingen var Hiam Al-Chirout, som representerte Vestfold innvandrerråd. Hun har tidligere vært prosjektleder for et arrangement som het «Fargerikt kaos». Målet med arrangementet var å vise frem kulturen til ulike nasjonaliteter i Larvik. Norskskolen, Kulturskolen, og integreringssentret, sto bak mandatet. Arrangementet skapte en felles arena for dialog, og samhold i Larvik.

Rollemodeller i nærmiljøet

Samfunnet har åpnet opp igjen, og endelig kan frivillige organisasjoner gå tilbake til normal drift. Korona har ført til en nedgang i deltakelse i frivillig arbeid. Mange organisasjoner må ta stilling til hvordan de skal rekruttere nye frivillige. Denne problemstillingen ble gjennomgått av Dorthe Westgaard fra Frivilliget Norge på minikurset rekruttering av frivillige etter korona.

I arbeidet med rekruttering ble det trukket fram barrierer for deltakelse. Barrierene kan være alt fra manglende kunnskap om hvilke organisasjoner som finnes, utfordringer med språk, og tidsforventninger. Flere av deltakerne påpekte at gode, og synlige rollemodeller i nærmiljøet kan ha en stor betydning for rekruttering.

Øvelse i søknadsskriving

Kurssamlingen besto også av en workshop i søknadsskriving, den ble ledet av ass. generalsekretær, Ida Marie Holmin. Deltakerne fikk i oppgave å velge et prosjekt, lage et budsjett, og en framdriftsplan. De fikk underveis tips og råd om god søknadsskriving. En god søknad trenger ikke å være lang, men man må ha det i bakhodet at organisasjonen skal selge prosjektet. Enkelte deltakere var medlemmer i organisasjoner som var i oppstartfasen. De meddelte at øvelsen i søknadsskriving var svært lærerikt.

For å søke midler til et prosjekt, bør en ha god kunnskap om ulike støtteordninger. Frivillighet Norge inviterte derfor samarbeidspartnerne IMDI, LNU-landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, og Batteriet, til å presentere sine støtteordninger og hva de tilbyr. IMDI har en tilskuddordning rettet mot frivillige organisasjoner, som har integreringsarbeid som formål. Og LNU har en støtteordning for prosjekter som handler mangfold og inkludering. Batteriet er et ressurssenter for frivillige organisasjoner. Avslutningsvis presenterte Nasrin Naimy. rådgiver i Frivillighet Norge teknologiplattformen TechSoup. Dette tilbudet er administrert av Frivillighet Norge, og gir frivillige organisasjoner tilgang til gratis eller rabattert programvare.

Godt samhold

Praten, og latteren satt løs hos deltakerne fra start til slutt. Flere ga uttrykk for at det å møtes på tvers av organisasjoner og interessefelt var en nyttig og hyggelig opplevelse. Det å kunne bli kjent med andre frivillige organisasjoner ga muligheten for å lære av andre, men også lære bort sine erfaringer. Tilbakemeldingene tydet på at kursinnholdet var nyttig, og de gledet seg til å ta fatt på en hverdag uten koronarestriksjoner.

Nyttige lenker:

IMDI: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/

LNU: https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Batteriet: https://www.batteriet.no/hva-tilbyr-vi/

Techsoup: https://www.techsoup.no/content/om-techsoup-norge

Tekst: Helei Ahmadi

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring