Hopp til hovedinnholdet

Gjestespalte i Nationen: Løten og Verdal best i verden

Publisert:
Oppdatert:
Birgitte Brekke 2 grayscale

Hva hadde de vært, Pultost- og akevittdagene i Løten, Spelet på Stiklestad og Vømmøl-dagene, og for den saks skyld NM i svømming og ski - uten frivillige? Skriver generalsekretær Birgitte Brekke i Frivllighet Norge i gjestespalten i Nationen 22. juni. 2012

Løten kommune vil bli ”verdens beste tilrettelegger for lag og foreninger”, og når vi vet at Norge er verdensmester i frivillighet, er ikke det en liten ambisjon. Løten har nok allerede NM-gull i å anerkjenne lokale frivillige lag og foreninger som en kjemperessurs. Et eksempel er pultost- og akevittdagene, som etterhvert har befestet seg som et årlig opplevelsesmarked for mat og kultur, og er et resultat av et bredt samarbeid mellom lag og foreninger, næringsliv og det offentlige Løten. Og i 2013 skal de sammen med Nordbygda, Vang og Rena IL arrangere NM på ski.

En annen gull-kommune er Verdal, som mener frivillige lag og organisasjoner er med å gi livskvalitet og bolyst. De bruker sågar samarbeidet mellom offentlig og sivil sektor som åte for å få nye innbyggere. Og gir nykommerne en velkomstpakke med påskriften ”Vi trøng dæ”.

Verdal kommune har samarbeidet om å lage en plan med frivillig sektor og ikke for frivillig sektor. Frivillige lag og foreninger er selvstyrte og driver sine aktiviteter etter egne vedtatte planer til nytte og glede for egne medlemmer og andre. De frivillig organiserte aktivitetene vil alltid være et supplement til de offentlige tjenestene. De frivillige aktivitetene skal ikke erstatte lovpålagte offentlige oppgaver. De frivillige løser oppgavene på egne premisser. Sier de i Verdal.

Det er lokalt det skjer

Løten kommune ønsker å utnytte de gode erfaringene den har med frivillig sektor med å inngå flere partnerskapsavtaler. Namsos kommune sier innbyggerne bidrar i samfunnsutvikling og oppgaveløsing gjennom sin frivillige innsats, slik at kommunens slagord ”Et godt sted å leve”, ikke bare blir en floskel.

Det er flere kommuner som har skjønt det: Å delta i frivillige organisasjoner gir oss en følelse av identitet og tilhørlighet, og vi får mulighet til å møte mennesker med ulik bakgrunn. Vi blir en del av et større felleskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i, sammen med andre. De frivillige organisasjonene skaper noen av de viktigste møteplassene utenfor skole og arbeidsliv i lokalsamfunn over hele landet. Organisasjonene bidrar til å skape tillit mellom mennesker og bygge ned fordommer og motsetninger. Organisasjonene bygger dessuten verdifull kompetanse som kan være et springbrett ut i arbeidslivet og samfunnslivet for mennesker som er nye i Norge, og for dem som av ulike grunner ikke deltar i særlig grad. Det ligger et stort ansvar på både organisasjonene selv og politikerne for å bidra til mer inkluderende lokalsamfunn.

KS og Frivillighet Norge har laget en felles plattform for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Plattformen definerer de overordnede prinsippene for samhandling, og uttrykker at partene har en felles intensjon om å bevare og videreutvikle den nordiske frivillighetstradisjonen med en selvstendig frivillig sektor som en viktig pillar i vårt demokrati. Bedre oppvekstmiljø for barn og unge er bare én av gevinstene ved å legge til rette for en blomstrende frivillighet i lokalsamfunnet.

Midt-Norge går foran

Ordførerne i ni byer i Midt-Norge samarbeider i prosjektet "Byer i Midt-Norge" for en sterkere samhandling mellom kommune og frivillig sektor. Målet er at frivillig arbeid skal få mer forutsigbare vilkår.

Rundt 300 lag og foreninger i Verdal representerer et stort mangfold og et stort aktivitetsnivå. Oppsetningen av Spelet på Stiklestad er et svært synlig resultat av samarbeid mellom profesjonelle og frivillige aktører. Det årlige og tradisjonsrike arrangementet involverer mange frivillige til oppgaver som å sy klær og delta i skuespillet. Vømmølarrangementet er også et årlig show som involverer mange frivillige og hvor publikum strømmer til Verdalsgatene for å se på det kreative opptoget. Men også gjennom året finner vi mange aktiviteter innen: idrett, trim, musikk, jakt, fiske, friluftsliv, motorsport, hestesport, kirkefellesskap, humanitære engasjement, politiske engasjement og engasjement knytta til barnehage, skole og nærmiljø.

Trondheim kommune har utviklet en verdiplattform for frivillighet som skal danne grunnlaget for en plan for frivillighetspolitikk. Frivillighetspolitikken skal utvikles i nært samarbeid med den lokale frivilligheten. Flere kommuner rundt om i landet er godt i gang med dette arbeidet, men det er mange som knapt har begynt.

Flere må komme etter

Et enstemmig Oslo bystyre ønsker nå å få på plass en plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og Oslo kommune. Frivillighet Norge ser fram til å følge Oslo kommunes arbeid med dette og håper flere kommuner følger i Verdal og Løtens fotspor. ”Vi trøng dokk all sammen”.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring