Hopp til hovedinnholdet

Gledelig at ideelle aktører slipper anbudsrunder

Publisert:
Oppdatert:

Helse- og velferdsleverandører som driver ikke-kommersielt vil heretter kunne arbeide under mer forutsigbare forhold. Frivillighet Norge ser de varslede anbudsendringene som et viktig og riktig steg i retning en offentlig anskaffelsespolitikk som i større grad tar hensyn til ideelle aktørers egenart.

Det ble nylig kjent at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) vil skjerme ideelle helse- og velferdsleverandører fra tidsavgrensede kontrakter og anbudsrunder. Departementet vil heller gi ideelle aktører langsiktige avtaler som løper til en av partene sier dem opp. Ideelle aktører vil fortsatt måtte konkurrere med kommersielle når nye avtaler skal inngås, men de slipper altså å gjøre det igjen og igjen.

Dette innebærer bedre og mer stabile rammebetingelser for det viktige arbeidet som nedlegges av ideelle tjenesteleverandører innen eksempelvis rusomsorg, barnevern, eldreomsorg og krisesentre.

Håper på videre kursendring i anskaffelsespolitikken

Frivillighet Norge har over lengre tid jobbet for at ideelle helse- og velferdsleverandørers samfunnsbyggende merverdi skal regnes med når de konkurrerer mot kommersielle tjenesteleverandører om anbud. Generalsekretær Birgitte Brekke ser derfor med glede på endringen.

- Departementet har fattet en viktig og riktig beslutning som vi håper er starten på en kursendring i den offentlige anskaffelsespolitikken på hele helse- og velferdsfeltet. Myndighetene i Tyskland, Irland, Holland og flere andre europeiske land har for lengst vedtatt at det offentlige skal prioritere ideelle aktører når disse tilbyr kvalitet. Det er gledelig at Norge nå følger etter, sier Brekke.

Ideelle skaper merverdi for samfunnet

En rekke insititusjoner drevet av ideelle aktører har de siste årene måttet sette kroken på døra - blant annet fordi de ikke har kunnet ta den økonomiske risikoen kortsiktige avtaler innebærer. Flere har også etterspurt andre vurderingskriterier enn kroner og øre når ulike aktører konkurrerer om anbud.

Generalsekretær Brekke understreker betydningen av den ekstra verdien samfunnet får igjen når helse- og velferdstjenester drives på ideelt grunnlag.

- De ideelle aktørene er talerør for brukergruppene og har ofte tilbud til brukere både før og etter oppholdet i institusjon. Mange ideelle aktører involverer dessuten frivillige og likemenn - i tillegg fagfolk - i driften. Slik inkluderer de institusjonen og brukerne i nærmiljøet, sier Brekke.

Dersom ideelle aktører i tillegg til det samfunnsmessige overskuddet produserer økonomisk overskudd, føres dette uavkortet tilbake inn i den videre driften.

Stabile rammer viktige for pionervirksomhet

Brekke understreker også at de ideelle nonprofitbaserte aktørene har vært viktige premissleverandører for utvikling av velferdssamfunnet, og at de i mange tilfeller har vært på banen før det offentlige og de kommersielle.

- Myndighetene må tilby rammebetingelser som muliggjør langsiktig arbeid, strategisk utvikling og fortsatt pionervirksomhet blant de ideelle aktørene, sier hun.

Høsten 2012 signerte regjeringen, Ideelt Nettverk, Hovedorganisasjonen Virke, KS Bedrift og Frivillighet Norge en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og velferdstjenester. Også dette var et viktig steg i retning anerkjennelse av ideelle helse- og velferdsleverandørers samfunnsbyggende merverdi.

Les mer om Frivillighet Norges arbeid for bedre rammebetingelser for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring