Hopp til hovedinnholdet

Grasrota blir mindre kjønnsdelt, men frivillighetstoppen domineres av menn

Publisert:
Oppdatert:

Likestillingsutvalget slår i en ny NOU fast at deltakelsen i sivilsamfunnet blir mindre og mindre kjønnsdelt, men at det også i denne samfunnssektoren er menn som sitter i lederstolene.

Samfunnets sosiale forskjeller kommer også til syne i organisasjonsdeltakelsen, men skjevhetene knytter seg i all hovedsak til inntekts- og utdanningsnivå – ikke til kjønn. Sivilsamfunnsforskere har slått fast at kjønnsdelingen i frivillig sektor minker, men fortsatt er tre av fire av sektorens ledere menn.

Uendret mannsdominans siste ti år

- Det er bra at kjønnsdelingen i frivillig sektor generelt blir mindre, men det er uheldig at skjevheten mellom kjønnene er så stor på ledelsesnivå, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Utredningen viser at mannsdominansen blant frivilligtoppene har vært omtrent uendret de ti siste årene.

NOU 2012:15 Politikk for likestilling ble nylig avgitt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og er nå på høring. Utredningen er gjort av et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon i 2010, for å utrede norsk likestillingspolitikk. De avga i fjor utredningen NOU 2011: 18 Struktur for likestilling, og Politikk for likestilling er utvalgets andre utredning.

Kvotering viser seg effektivt

Det blir i utredningen slått fast at kvotering har bidratt til likestilling i de breddeorganisasjonene hvor dette er tatt i bruk, som eksempelvis i idretten.

- Det er spennende at utvalget peker på kvotering som et effektivt virkemiddel. Kanskje flere organisasjoner bør vurdere kvotering for å bli mer likestilte på toppen, sier Brekke.

Frivillighet Norge tilbød i 2011 et heldagsseminar for kvinner som kunne tenke seg styreverv i frivillige organisasjoner, og ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å gjøre det samme i 2013.

- Hvis det er interesse for dette, er det noe vi vil vurdere å gjenta, sier Brekke.

I den samme NOU-en foreslås økning i støtten til frivillige organisasjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring