Hopp til hovedinnholdet

Høringssak om innsamling i offentligheten

Publisert:
Oppdatert:

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre politiloven slik at kommuner kan kreve at alle som skal samle inn penger i offentligheten må registrere seg. Saken er på høring med frist fredag 15. mars.

Bakgrunnen for forslaget er, i følge departementet, økningen i den organiserte tiggingen på offentlig sted. Om forslaget blir vedtatt vil alle som samler inn penger, uansett formål, kunne pålegges å melde seg for politiet, og politiet vil kunne sette visse vilkår for pengeinnsamlingen.

Innsamling kan bli vanskeligere

Denne saken har mange sider, og stor betydning for fattige og sårbare gruppers situasjon. Frivillighet Norge har imidlertid kun mandat, i henhold til vår politiske plattform, til å uttale oss om den effekten lovendringsforslaget har for pengeinnsamling til frivillige organisasjoner og samfunnsnyttige formål.

- Det at det er enkelt å drive innsamling til gode formål er en viktig medvirkende årsak til den høye sivilsamfunnsdeltakelsen i Norge. Vi ser at forslaget til lovendring representerer en risiko for at det kan bli vanskeligere for frivillige lag og foreningers inntektsskapende arbeid, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

- Mange organisasjoner går med bøsser i hovedgata eller på torget lørdag formiddag, eller driver dør-til-dør aksjoner i nærmiljøene. Enkeltpersoner og grupper som tar spontane initiativ til å samle inn til organisasjoners nødhjelpsarbeid eller sykdomsforebygging kan også kveles av denne endringen. Det vil også være leit om skoleelevers og studenters solidaritetsdugnader for gode formål blir vanskeliggjort. Disse aktivitetene er viktige skoler i frivillighet, sier Brekke.

Frivillighet Norge vil sende høringsuttalelse i saken. Vi fikk den oversendt først 4. mars. På grunn av den korte høringsfristen vil det ikke være tid til en intern høringsrunde. Uttalelsen vil derfor basere seg på politikk som allerede er vedtatt gjennom Frivillighetspolitisk plattform.

Mer informasjon:

Høring - forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling og til å regulere pengeinnsamling på offentlig sted) (Justis- og beredskapsdepartementets nettsider)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring