Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar NOU 2014:4 Enklere regler, bedre anskaffelser

Publisert:
Oppdatert:
Birgittebrekke portrett

Frivillighet Norge har sendt vårt høringssvar på NOU om statens anskaffelsespolitikk.

I høringssvaret anbefaler Frivillighet Norge at det føres en innkjøpspolitikk som legger til rette for at ideelle aktører skal være en del av det offentlige velferdstilbudet også i framtiden. En innkjøpspolitikk basert på offentlige anbudskonkurranser om korte kontrakter og med stor vektlegging av pris som avgjørende kriterium, vil ha som konsekvens at de ideelle aktørene etter hvert blir borte. Det vil ikke bare bety færre tilbydere, men også mindre innovasjon og en svekking demokratiet. De ideelle aktørene har tradisjonelt tatt tak i nye utfordringer; identifisert nye diagnoser og helseutfordringer, utviklet nye behandlingsmetoder, satt saker på den offentlige dagsorden i Norge og bidratt til å skape forståelse for utsatte gruppers situasjon og behov.

Les hele Frivillighet Norges høringssvar.

Les informasjonsskrivet Ideelle aktørers merverdi i helse- og velferdsfeltet.

Les Agenda Kaupangs rapport Offentlige innkjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører - alternative løsninger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring